povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Izvor podataka: Fotografi i fotografski ateljei u Srbiji 1860-1918 (period kartonki)
Autor: Miroslav Aleksandrić
Izdavač: FotoMuzej, Beograd; Godina izdanja: 2012

Atelje Aleksandar Z. Daskalović

Ime i prezime: Aleksandar Z. Daskalović

Godina rođenja - smrti: 1879 - 1961

Period aktivnosti: 1902 - 1929

Lokacija: Vlasotince, Srbija 

Atelje

  • Vlasotince (oko 1902[2050] - 1929.[2080] i kasnije i sa prekidima, npr. nema podataka o delovanju ateljea za vreme Prvog svetskog rata), sedište: moguće da je jedan period radio i kao povremeni, ili putujući fotograf
  • Vlasotince, ortački atelje sa sinom (druga polovina dvadesetih godina XX veka).[2050]


Biografija

  • Pariski majstor[2050]. Njegove fotografije Vlasotinca, tačnije, panorama s tri drvena mosta na reci Vlasini, zauvek je ovekovečila lepotu Vlasotinca i tok reke Vlasine, kuće i žitelje koji se na njoj vide[2050]
  • Interesantni su Daskalovićevi snimci stare škole iz 1902. godine[2050] i velike grupe oficira i vojnika jugoslovenske vojske na brvnu - mostu na Vlasini[2758]
  • Sačuvane fotografije do početka Prvog svetskog rata su uglavnom eksterni snimci, što govori da je Daskalović u tom periodu pretežno radio na terenu van postavke ateljea i kao putujući fotograf. U međuratnom periodu deluje i u uređenom prostoru fotografskog ateljea[2250]
  • Aktivno učestvuje u radu međuratnih fotografskih udruženja i preko njih 1929. godine vodi akciju protiv tzv. nepravih fotografa (misli se na neregistrovane - putujuće fotografe) koji su nelojalna konkurencija prijavljenim fotografskim radnjama[2080]
  • Izrađivao je razglednice[2052], [2758]. Fotograf - saradnik je beogradskih novina „Ilustrovani list”[3177]

Fotografije iz ateljea Aleksandra Daskalovića iz vremena pre Prvog rata izuzetno su retke

  • Njegov sin Dobrivoje (rođen 17. aprila 1905. godine), zvanično zanat uči od 1925. godine, kod „Foto Gavre”, Beograd, ul. Terazije 12[2051]. Majstorski ispit položio je 1930. godine takođe u Beogradu[2051]. Radio je ortački sa ocem[2050], ali i kao fotografski radnik u Ljubljani i kod Nadaškića u Vrnjcima[2051]. Prvu samostalnu radnju Dobrivoje otvara u Vlasotincima 1934. godine, koja je moguće imala povremeni karakter i to pod firmom „Foto Daskal”[2051]. Zatim otvara, kako sam kaže, „stalni fotografski atelje” u Leskovcu, gde je radio i posle Drugog svetskog rata[2051] sa firmom ФОТО „ДАСКАЛ” ЛЕСКОВАЦ[2503]...
  • U Makarskoj posle Drugog svetskog rata delovao je izvesni atelje pod firmom „Foto Daskal”.[2518]


TehnikaRekvizitorijumKarton-podloga označavanje

  • Domaće štamparije (?) bez oznake logotipa, u varijanti sečeni karton sa upotrebom štambilja ateljea, a u međuratnom periodu firmu označava rukom i štambiljem na foto - papiru (u formi dopisne karte)

Firma: „ДАСКАЛ” ВЛАСОТИНЦИ[2250], Фотографски атеље Рекорд и Завод за увеличавање слика Александра Даскаловића и Сина Власотинци[2050], ФОТО „РЕКОРД” Власотинце[2758]...


povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea