povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Izvor podataka: Fotografi i fotografski ateljei u Srbiji 1860-1918 (period kartonki)
Autor: Miroslav Aleksandrić
Izdavač: FotoMuzej, Beograd; Godina izdanja: 2012

Atelje Blagoje Đorđević

Ime i prezime: Blagoje Đorđević

Godina rođenja - smrti: 1888 - 1965

Period aktivnosti: 1912 - 1930

Lokacija: Gornji Milanovac, Srbija 

Atelje

 • Aranđelovac (oko 1912.)[1]
 • Gornji Milanovac[126], [1419] (oko 1914.[877] i 1919[658] - 1930.[877]), sedište: ul. Rajićeva, u porodičnoj kući.[126]


Biografija

 • Rođen na Rudniku[877]. Fotografski zanat navodno naučio u Topoli, ali nema podataka od kog majstora[877]
 • Sudeći prema blago rečeno malom broju sačuvanih fotografija, Blagoje Đorđević nije vremenski dugo radio u Aranđelovcu, možda je to bilo pretežno u toku banjske sezone
 • Iz aranđelovačkog ateljea je jedna neubičajena fotografija mečkara kako na povocu drži mečku, a upotrebljena pozadina je od onih oslikanih sa antičkim stubovima[1]
 • U periodu do 1914. godine pretežno je radio terenske snimke[1586], [2979], što asocira na putujuće delovanje
 • Pred Prvi svetski rat došao je u Gornji Milanovac[877]. U pomenutom gradu steći će kuću sa ateljeom[877]. Tabla firme koju je isticao ispred milanovačke radnje imala je tekst „БЛАГ. ЂОРЂЕВИЋ фотограф”[419]
 • Sarađivao je sa poznatim međuratnim etnologom Petrom Ž. Petrovićem, koji je njegove fotografije često koristio za ilustraciju svojih radova[356]
 • Veliki majstor fotografije, čovek koji je najzaslužniji što je danas sačuvano mnogo divnih fotografija starog Milanovca[126], [877], [892], [3246] (npr. „Zgrada okružnog suda”[996], „Grupa đaka učesnika maskenbala”, inače taj snimak nastao je baš ispred zgrade ateljea Đorđevića[1419]...)
 • Interesantna je i fotografija iz ovog ateljea na kojoj je Blagoje sa suprugom i ćerkom Dobrilom[892]
 • Fotografisao je u međuratnom periodu po selima rudničkog kraja na svadbama[151]
 • Obučio je fotografskom zanatu ćerku Dobrilu koja mu je pomagala u poslu[877]
 • Blagoje i Dobrila u svom fotografskom radu isticali su se kvalitetom i visokom profesionalnošću[877]
 • Oko 1930. godine napušta Gornji Milanovac i odlazi u Niš[877]
 • Blagojev atelje u Gornjem Milanovcu preuzima i vodi njegova ćerka Dobrila (1910 - 1977.), koja je u istom radila do 1972. godine, kada odlazi u penziju[877]
 • Blagoje je sahranjen na Rudniku, na groblju u zaseoku Zvezda, a Dobrila na groblju u Gornjem Milanovcu.[877]


TehnikaRekvizitorijumKarton-podloga označavanje

 • Domaće (?) štamparije u varijanti suvenir i sečeni karton bez oznake logotipa, kao i foto - papir (u formi dopisne karte) sa upotrebom štambilja firme

Firma: БЛАГОЈЕ ЂОРЂЕВИЋ ФОТОГРАФ[1586], [2979], Б. Ђорђевић фотограф Г. Милановац[3246]...


povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea