povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Izvor podataka: Fotografi i fotografski ateljei u Srbiji 1860-1918 (period kartonki)
Autor: Miroslav Aleksandrić
Izdavač: FotoMuzej, Beograd; Godina izdanja: 2012

Atelje Danica - Dana Simić

Ime i prezime: Danica Dana Simić

Godina rođenja - smrti: 1896 - 1993

Period aktivnosti: 1916 - 1929

Lokacija: Čačak, Srbija 

Atelje

 • Čačak (od 1916. do tridesetih godine XX veka), sedište: do kuće S. Virera, Gospodar Jovanova 6[1627]
 • Kraljevo (oko 1929.).[3], [1627]

 Biografija

 • Rođena u Kraljevu, devojačko Baltić (otac pisar), rano ostala bez oba roditelja, tako da je odrasla u hraniteljskoj porodici Virer[1450]
 • Udala se za fotografa Dobrivoja N. Simića, koga je upoznala u Kraljevu, imali su ćerku Ljubicu[1627]
 • Posle smrti Dobrivoja Simića 1916. godine, preuzela je radnju i nastavila sa fotografskim radom[1627]. Fotografsku veštinu naučila od Dobrivoja[1627] i od nepoznatog radnika koji je radio u ateljeu[1450]
 • Atelje Simića bio je zavidne veličine, jer se istovremeno u njemu mogla komotno fotografisati oveća grupa mušterija (bar 14 odraslih osoba)[960]. Lokal je bio u dvorištu kuće S. Virera[1450]
 • Fotografiše ugledne čačanske porodice (npr. Francisku i Emiliju Kren sa Nikolom Zegom, tada profesorom čačanske gimnazije, koji je bio njihov kum[1627]), pozorišnu družinu Radničke škole[2556]...
 • Poznati međuratni čačanski fotograf Tomo Zupan, kada je došao u Šumadiju iz Splita 1925. godine, počeo je da radi u ateljeu Dane Simić, sve dok nije obezbedio svoj lokal[1627], odnosno dok se nije osamostalio. Kasnije je držao svoju fotografsku radnju i to u Daninom lokalu[1627]
 • Dana se udala po drugi put za inžinjera Iliju Todorovića (prezime Simić, zamenila je sa Todorović), imali su troje dece: Draganu, Veru i Todora[1450], [1627]. Danica Todorović svoj fotografski lokal 1947. godine prodala je Dragoslavu Glišoviću iz Bresnice, a ovaj fotografu Milošu Simoviću[1627]
 • Umrla u Beogradu[1450], sahranjena na Novom groblju.[1451]

 Tehnika

 • Za portrete često je upotrebljavala braon toner[432], [1128], [1675], [2253]


Rekvizitorijum

 • Koristila je (pogotovo prvih godina samostalnog rada) scensku opremu ateljea pokojnog supruga Dobrivoja (npr. karakteristična oslikana pozadina iz dva dela: prozor sa zavesom koji gleda u vrt i neutralni deo u sredini)[888], [960]. Verovatno je u prvo vreme rada ateljea koristila i kartone iz zaliha pokojnog muža (sa upotrebom štambilja njegove firme), a da je posle toga, prilagođavajući se tržištu, prešla na foto - papir, a svoju firmu označavala sa nalepnicom, ili štambiljom, što je mogući razlog da one prave standardizovane kartonke iz ateljea Danice Simić, koliko je za sada poznato, nisu pronađene
 • Sa godinama samostalnog rada, primetno je da radikalno reducira upotrebu scenskih rekvizita, odnosno koristi najčešće samo oslikanu pozadinu (veća neutralna površina i naslikana portijera sa strane), ćilim[432], [1128], [1675]...


Karton-podloga označavanje

 • Domaće štamparije (?) bez oznake logotipa u varijanti sečeni karton vanstardadne veličine, kao i foto -papir (u formi dopisne karte), sa upotrebom nalepnica i štambilja firme

Firma: Дана Симић фотограф ЧАЧАК[890], [960], Даница Симић Чачак[1128]...

 


povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea