povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Izvor podataka: Fotografi i fotografski ateljei u Srbiji 1860-1918 (period kartonki)
Autor: Miroslav Aleksandrić
Izdavač: FotoMuzej, Beograd; Godina izdanja: 2012

Atelje Dragutin Žadić

Ime i prezime: Dragutin Žadić

Godina rođenja - smrti:

Period aktivnosti: 1912

Lokacija: Beograd, Srbija 

Atelje

  • Beograd (oko 1912.).[2685]


Biografija

  • Sudeći prema malom broju sačuvanih fotografija (radi se o raritetima), firma Dragutina Žadića nije imala puno mušterija, ili nije radila neki duži vremenski period
  • Moguće i da Žadiću fotografija nije bila glavno zanimanje, odnosno da se bavio pre svega povećanjima i tzv. umetničkim obradama i ulepšavanjima (olovkom i bojama) fotografija
  • Ne bi trebalo isključiti mogućnost da je Dragutin Žadić radio i za druge fotografe u Srbiji, kao pomoćnik

 Tehnika

  • Koristi braon toner, a portrete je naknadno dorađivao bojama[2685]. Neobično je što je pored teksta firme beležio i godinu nastanka fotografije.[2685]

 RekvizitorijumKarton-podloga označavanje

  • Domaće štamparije bez oznake logotipa, u varijanti sečeni karton, sa rukom pisanom firmom

Firma: Драгутин Жадић Београд[2685]...

 


povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea