povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Izvor podataka: Fotografi i fotografski ateljei u Srbiji 1860-1918 (period kartonki)
Autor: Miroslav Aleksandrić
Izdavač: FotoMuzej, Beograd; Godina izdanja: 2012

Atelje Fotografija kod Cvetnog trga

Ime i prezime:

Godina rođenja - smrti:

Period aktivnosti:

Lokacija: Beograd, Srbija 

Atelje

  • Beograd (prva decenija XX veka), sedište: Cvetni trg.[579], [580]


Biografija

  • Sa sigurnošću se ne može reći ko je vlasnik ovog foto - ateljea, pa se samim tim ne može ni govoriti o biografskim podacima. Ipak, ima indicija da se radi o Simi Pijade[1185], ili možda Lazaru Lazareviću[2150]
  • Atelje koji je snimao skupove iz javnog života tadašnje Srbije[579]
  • Koristili su karakterističnu karton - podlogu sa oštampanim cvetnim ukrasima uz levu ivicu, leptirom u gornjem desnom uglu i belim stilizovanim ramom po sredini za fotografije formata samo 6 x 4 cm[580] - (aversna strana), a kod većih formata fotografija je lepljena na uslovno rečenu reversnu stranu kartona[579]

Fotografije kartonke iz ateljea „Fotografija kod Cvetnog trga” izuzetno su retke

  • Na lokaciji Cvetni trg i to na broju 104, oko 1913[264]- 1914.[1743], deluje atelje dopisnih karata „Foto Luks”
  • Trebalo bi reći da je na Cvetnom trgu, posle 1918. godine imao fotografski atelje i Jovan Petrović (rođen 1894. godine) koji se pre prelasaka u pravoslavlje prezivao Alkalaj, po svom poočimu Samuilu, takođe fotografu[20]. Na Cvetnom trgu radio je i dugogodišnji beogradski fotograf Avram Mandilović[2450]
  • Cvetni trg je omiljeno mesto beogradskih fotografa i na toj lokaciji, u međuratnom periodu, delovalo je više fotografskih radnji, koje su u nazivu firme isticale toponim „Cvetni trg“ (ponekad su navodili i adresu, npr. Kralja Milana 93.[1235], ili Kralja Milana 35.[2450]...)


TehnikaRekvizitorijumKarton-podloga označavanje

  • Domaće štamparije (?), bez oznake logotipa, u varijanti namenske štampe firme (samo aversna strana)

Firma: Фотографија код Цветног - трга Београд[579], [580]...


povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea