povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Izvor podataka: Fotografi i fotografski ateljei u Srbiji 1860-1918 (period kartonki)
Autor: Miroslav Aleksandrić
Izdavač: FotoMuzej, Beograd; Godina izdanja: 2012

Atelje Gradimir Dragutinović

Ime i prezime: Gradimir Dragutinović

Godina rođenja - smrti:

Period aktivnosti: 1910 - 1910

Lokacija:  

Atelje

  • Beograd (oko 1910.).[2270]


Biografija

  • Jedna od retkih poznatih nam fotografija Gradimira Dragutinovića kao fotografa iz Beograda, snimak je neindetifikovane porodice ispred neke kuće[2270], što asocira na mogući putujući rad, čak se postavlja pitanje da li je uopšte posedovao uređeni prostor ateljea
  • Takođe, zabeleženo je da je 1910. godine radio kao putujući fotograf u Lozoviku, kada je i načinio snimak tamošnje stare crkve[2664]
  • Fotograf - saradnik je beogradskih novina „Mali žurnal”[2664]

Sudeći prema malom broju sačuvanih fotografija (iste su pravi rariteti), pomenuti atelje nije vremenski dugo delovao, a sasvim je realna pretpostavka da je Dragutinović Gradimir radio i za druge vlasnike fotografskih radnji kao fotografski pomoćnik, ili je pak promenio zanimanje.TehnikaRekvizitorijum

  • Od rekvizitorijuma u upotrebi je stočić prepokriven svetlim stolnjakom sa veženim šarama, dve obične stolice i tanka podna prostirka, ili možda samo običan šareni stolnjak rasprostrt po zemlji... Sve navedeno ili bar deo, moguće i da nije u vlasništvu fotografa, odnosno da je to imovina osoba sa fotografije[2270]


Karton-podloga označavanje

  • C. Ernst & Co Wien u varijanti suvenir sa upotrebom štambilja firme

Firma: ФОТОГРАФ Београд Градимир Драгутиновић (ornamentima stilizovani štambilj)[2270]...


povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea