povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Izvor podataka: Fotografi i fotografski ateljei u Srbiji 1860-1918 (period kartonki)
Autor: Miroslav Aleksandrić
Izdavač: FotoMuzej, Beograd; Godina izdanja: 2012

Atelje Jovan Hoke

Ime i prezime: Jovan Hoke

Godina rođenja - smrti:

Period aktivnosti:

Lokacija: Beograd, Srbija 

Fotografije iz ateljea ...

Atelje

 • Beograd (od devedesetih godine XIX veka do prve decenije XX veka)[1], sedište: preko puta dvora „vis - a - vis du Palais Royal”.[776], [777]


Biografija

 • Rado je prihvatao terenski rad, odnosno snimao je mušterije i van studija „po avlijama”[1574], a izgleda da je imao da kažemo „tezgu” i na Kalemegdanu oko 1899. godine[1178]
 • Fotografisao je vedute Beograda, što je u to doba ipak bila retkost (npr. „Panorama Beograda”[46], [407])
 • Rado je prihvatao terenski rad, odnosno snimao je mušterije i van studija „po avlijama”[1574], a izgleda da je imao da kažemo „tezgu” i na Kalemegdanu oko 1899. godine[1178]
 • Reklama firme štampana na kartonu - podlozi: „Reproductions et Agrandissements en noir et en couleurs Aquarelles et Platinotypie artistique”[776], [777], [1178]
 • Snimio je krajem XIX veka mnogobrojne fotografije u to vreme najnovijih slika poznatih slikara Stevana Todorovića, Đorđa Krstića i Paje Jovanovića, verovatno za dalje reprodukovanje[152]
 • Po svemu sudeći imao je prijatelje i stalne mušterije među beogradskim slikarima, o čemu svedoči i Hokeova fotografija (nastala oko 1898. godine) slikara: Ranđela Momčilovića, Dragomira Glišića, Borivoja Stevanovića i Kirila Kutlika[819]. Posebno su neobične i nekonvencionalne, reklo bi se čak raskalašne, dve Hokeove ateljeske fotografije očigledno snimane istog dana kao predhona, na kojima su gore pomenuti slikari (sa još dva prijatelja) kako međusobno nazdravljaju i ispijaju vino[820], [821]
 • Ugledne beogradske porodice bile su mušterije ovog ateljea (Jovan Hoke je fotografisao decu Davida Simića[2497], decu Nikole Pašića[1771]...)


TehnikaRekvizitorijum

 • Atelje je od scenskih rekvizita koristio: dve - tri obične sobne stolice, šarenu[820], [821] i neutralnu podnu prostirku, bar dve različite oslikane pozadine (unutrašnjost salona i vrt sa drvećem), kanabe, pravougani stočić, ogradu od neobrađenih oblica isprepletanu rastinjem, panj[776], [777], [778], [1632], [2497]...


Karton-podloga označavanje

 • K. Krziwanek... / Wien
 • Inostrane i domaće štamparije bez oznake logotipa, u varijanti nameske štampe firme

Firma: ФОТОГРАФ Јов. Хоке Београд Jean Hocke Photographe Belgrade vis - a - vis du Palais Royal[1178], БЕОГРАД ЈОВ. ХОКЕ BELGRADE[778]...


povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea