povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Izvor podataka: Fotografi i fotografski ateljei u Srbiji 1860-1918 (period kartonki)
Autor: Miroslav Aleksandrić
Izdavač: FotoMuzej, Beograd; Godina izdanja: 2012

Atelje Karlo Tihi

Ime i prezime: Karlo Tihi

Godina rođenja - smrti:

Period aktivnosti: 1898

Lokacija:  

Atelje

  • Valjevo[2122] (oko 1898.).[30]

 Biografija

Koliko je poznato sačuvane su samo dve fotografije Karla Tihog iz ateljea u Valjevu[2068], [2122] i na njima je ista osoba (Mileva Gajić iz Valjeva[2066])

  • U Valjevu je radio u proleće 1898. godine 30 i sudeći prema malom broju poznatih nam fotografija, u pomenutom gradu se nije zadržao neki duži vremenski period, ili je promenio zanimanje
  • „Srpske novine” zabeležile su da je 21. aprila 1898. godine u beogradskom hotelu „Orijent”, boravio Karlo Tihi, fotograf iz Valjeva[121], [1961]. Ne bi trebalo isključiti mogućnost da je prilikom boravka u prestonici i odradio neki fotografski posao
  • Moguće da je povremeno radio i za druge fotografe u Valjevu i Srbiji, kao fotografski pomoćnik
  • Inače, u Valjevu je sredinom 90 - ih godina 19. veka živela porodica Huga Tihog, rudarskog inženjera, svakako Karlovog srodnika[1973]. Može biti da je istovetan sa Petrom Tihim koji je u martu 1882. godine učio Polugimnaziju valjevsku[1973]. Najverovatnijom se čini mogućnost da su Karlo i Petar Tihi jedno lice i da je on sin Katarine Tihi koja je 10. januara 1868. godine u Valjevu rodila „nezakonito”, kao udova, Franca Bindera, sina (pominjanog Petra), pa se potom udala za pekara Josifa Tihog[1998]. Petru (potonjem Karlu) po tom osnovu pripalo je prezime Tihi[1998]
  • U Beču na adresi VI Kanalgase 5 delovao atelje fotograf istog imena i prezimena, dalja istraživanja će nadamo se pokazati da li se radi možda o istoj osobi.[313]

 Tehnika

  • Koristio je ferlauf tehniku i braon toner[2122]


Rekvizitorijum

  • Rekvizitorijum: neutralna podna prostirka, svetla pozadina, stilska stolica, postament, cveće[2068]...


Karton-podloga označavanje

  • Bečke, ili domaće štamparije bez oznake logotipa u varijanti namenske štampe firme

Firma: К. Тихи фотограф Ваљево[2068], [2122]...

 


povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea