povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Izvor podataka: Fotografi i fotografski ateljei u Srbiji 1860-1918 (period kartonki)
Autor: Miroslav Aleksandrić
Izdavač: FotoMuzej, Beograd; Godina izdanja: 2012

Atelje Kenig

Ime i prezime:

Godina rođenja - smrti:

Period aktivnosti: 1897 - 1935

Lokacija: Beograd, Srbija 

Fotografije iz ateljea ...

Atelje

 • Beograd[1643] (oko 1897[1021] - 1935.[190], [2056], radili su bez prekida i u toku Prvog svetskog rata[2368]), sedište: 1. Knez Mihajlova br. 12[975], 2. Kralja Milana br. 60[968], 3. Kralja Milana br. 64[970], 4. Kralja Aleksandra br. 8[190], 5. Knez Mihajlova br. 47[666], [1094], 6. Kolarčeva br. 3[2450], 7. Kralja Milana br. 18.[153]


Biografija

 • Atelje Kenig osnovan je za života starog majstora, tako da se može osnovano pretpostaviti da je Leopold osnovač i prvi vlasnik. Danas samo možemo nagađati razloge za to: možda želja da se posao razgrana (dve radnje u isto vreme), bolest pred kraj života...
 • Po svemu sudeći, naslednici radnje, supruga Karolina[412], ili najstarija ćerka Jovanka, udata Todorović[1094], (sin Rudolf je lekar[1093], [2450]), posle smrti majstora nastavaljaju rad ateljea, samostalno, ili što je još verovatnije uz pomoć stručnih poslovođa. Karolina je umrla 1923. godine[412]
 • Porodica Kenig pred Prvi svetski rat živela je u Kralja Milana ulici broj 66[3032]
 • Kao vlasnik fotografskog ateljea „Kenig” oko 1921. godine[666] registrovan je Leopold G. Grihornig[195] (drugi muž ćerke Jovanke)[1094], on je vlasnik i ateljea „Keti” ul. Gundulićev venac br. 11 oko 1923. godine[3183]. Grihornig je bio ugledni međuratni beogradski fotograf[2075], [2083], [2450]
 • Kraljevska porodica Karađorđević, u prvoj deceniji od dolaska u Srbiju, fotografisala se u ovom ateljeu[114]. Mušterije radnje su glumci[190], [832], vojska[978], [1253], [1740], akademici[566], [567], [568], ugledne porodice[2976], [2977]...
 • Objavljivali su snimke na stranicama novina „Ilustrovani mali žurnal”[2845], [2846] i „Ilustrovani list”[3151]
 • Atelje Kenig imao je u ponudi fotografije sa ratnom tematikom[2398]. Postoje indicije da su oni autori fotografije „Bombama (u Prvom svetskom ratu) oštećena zgrada Podoficirske škole na Kalemegdanu”[2800]
 • Izlagali su fotografije - portrete na Balkanskoj izložbi u Londonu 1907[107]
 • U jednom periodu, firma je u isto vreme delovala u dva beogradska lokala i to u Knez Mihajlovoj br. 12  i Kralja Milana br. 60[975], [976], [977]
 • Reklama ateljea (oglas iz 1902. godine): „Prima na fotogr. umnožavanje i uveličavanje svih vrsta slika i portreta u svim veličinama t. j. od vizit - formata pa do prirodne veličine. Naročito se preporučuje Gospodi amaterima radi izazivanja i kopiranja njihovih snimaka”[5]
 • Među prvima su uveli električnu rasvetu, a zatim i različite tehnike i načine opreme fotografija (platinotipija, mat papir...) [190]
 • Prihvataju se terenskog rada[1642], a poslom su pohodili i Kosovo i Metohiju[65]

Atelje Kenig između dva rata izdavao je raglednice (npr. Niške Banje oko 1925.)[256], a ima indicija i o izradi erotskih fotografija (oko 1919.)[801]Tehnika

 • Koristili su braon toner[1026], ferlauf tehniku[977] i neobične maske[2294]

 Rekvizitorijum

 • U dugogodišnjem radu koristili su brojni rekvizitarijum: više različitih tepiha[970], [1021], [1025], bogato oslikanih pozadina[967], [1021], [1023], [1024], [3225], stilskih komada nameštaja[969], [1025], [1026], [2380], ukrasne predmete od gipsa, cveće[3296]...


Karton-podloga označavanje

 • Bern. Wachtl, R. Turkel, Leop. Loebenstein , Ceco ... / Wien
 • Domaće (?) štamparije bez oznake logotipa, u varijanti namenske štampe, kao i sečeni karton uz upotrebu suvog žiga i rukom pisane firme

Firma: Атеље Кенига Београд Књ. Михајлова ул[1021], Атеље Кениг Београд КРАЉ МИЛАНА УЛИЦА Бр. 60[967], АТЕЉЕ КЕНИГ БЕОГРАД КРАЉ МИЛАНА УЛИЦА Бр. 64[970], Атеље Кениг (suvi žig)[1022]...


povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea