povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Izvor podataka: Fotografi i fotografski ateljei u Srbiji 1860-1918 (period kartonki)
Autor: Miroslav Aleksandrić
Izdavač: FotoMuzej, Beograd; Godina izdanja: 2012

Atelje Leopold Hajl

Ime i prezime: Leopold Hajl

Godina rođenja - smrti:

Period aktivnosti: 1887 - 1900

Lokacija: Valjevo, Srbija 

Atelje

 • Šabac (osamdesete godine XIX veka)[763]
 • Valjevo (oko 1887.[1205] i 1893.[1205] i 1895.[1915]), sedište: u kući Dimitrija Mirkovića, biv. duv. na onoj strani, do suve česme[31]
 • Sliven, Bugarska (devedesete godine XIX veka)[3138]
 • Zaječar[3138] (devedesete godine XIX veka)[1]
 • Sofija, Bugarska, (oko 1900.).[1061]


Biografija

 • Možda je nemačkog porekla[1205]. U Kraljevini Srbiji verovatno je najpe delovao kao putujući fotograf
 • Supruga Doroteja[1205], moguće da je takođe pomagala u radu radnje, imajući u vidu da je tako nešto kada su u pitanju članovi uže porodice u to vreme bilo uobičajeno, posebno za vreme terenskog rada majstora
 • U jednom periodu svakako je živeo u Valjevu[31], [32], gde mu se i rodio 2. marta 1887. godine sin Milijan[1205]
 • Odseo je 1895. godine u beogradskom hotelu „Žir. Venac”[1915], kao fotograf iz Valjeva, a moguće da je tom prilikom i odradio neki fotografski posao u prestonici
 • U Trgovinsko - zanatlijskom šematizmu za 1896 - 1897. godinu upisan kao moler i farbar u Valjevu[1205], što govori da mu fotografija nije bila jedino zanimanje, odnosno da se istom možda bavio samo povremeno i sa prekidima
 • Reklama ateljea „Javljajući ovo poštovanom građanstvu varoši Valjeva, molim za mnogobrojnu posetu. A što se tiče tačne i lepe izrade slika, uveriće se da ni malo neće ustupiti beogradskoj izradi te vrste”[31]
 • Za vreme rada u Zaječaru koristio je stare zalihe kartona firme iz Slivena (kao prelepljena nalepnica)[3138]
 • Ima indicija da je delovao u Negotinu i okolini oko 1900. godine (iz tog perioda zanimljiva je fotografija „Osoblje carinarnice u Radujevcu kod Negotina”)[2529], verovatno samo kao putujući fotograf, odnosno nema dokaza da je imao stalni atelje u pomenutom gradu

Fotografije iz fotografskog ateljea Leopolda Hajla izuzetno su retke

 • Za označavanje firme ponekad je koristio neobičan štambilj ukrašen ornamentima i figurama (foto aparat, sunce u obliku zvezde i devojka)[2529]
 • Isticao da je „moler i fotograf”[30], [763], [2529], što asocira da se pored fotografije bavio i slikarstvom


TehnikaRekvizitorijum

 • Rekvizitorijum: šarena podna prostirka, oslikana pozadina (proplanak u šumi), kućna stolica, stočić[3138]...


Karton-podloga označavanje

 • Bern. Wachtl ... / Wien
 • Bečke štamparije (bez oznake logotipa), u varijanti namenske štampe, kao i sečeni (domaći, ili bugarski?) karton sa upotrebom nalepnice (za označavanje mesta delovanja) i štambilja firme

Firma: Leopold Heil Maler & Photograph Schabatz[763], Leopold Heil maler & photograph[2529], Leopold Heil Photographie Anglase Sliven[3138]...


povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea