povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Izvor podataka: Fotografi i fotografski ateljei u Srbiji 1860-1918 (period kartonki)
Autor: Miroslav Aleksandrić
Izdavač: FotoMuzej, Beograd; Godina izdanja: 2012

Atelje M. N. Drinski Živković

Ime i prezime: M. N. Drinski Živković

Godina rođenja - smrti:

Period aktivnosti: 1915 - 1921

Lokacija:  

Fotografije iz ateljea ...

Atelje

 • U Srbiji moguće da je delovao kao putujući i vojni fotograf (oko 1915. i 1920[3062] / 21.[3086])
 • Lzauz, Tunis[1704] (oko 1916.)
 • Pakrac (oko 1921.).[3082], [3083]

 Biografija

 • Nadimak Drinski[3062]. Nije poznato da je Živković pre Prvog svetskog rata imao u nekom mestu u Srbiji samostalni atelje. Ne bi trebalo isključiti mogučnost da je u mirnodopskoj karijeri uglavnom radio kao putujući fotograf, ili u nekom foto - ateljeu, kao pomoćnik, a možda je bio i stalno zaposlen u vojci
 • Većina sačuvanih Živkovićevih fotografija pre 1918. godine su eksterni snimci vojnih lica[1704], [1707], mada ima snimaka nastalih, po svemu sudeći, u vojnim kabinetima[1705] i ostalim sličnim prostorijama[2401], ali kao po nekom pravilu u kadru su lica u uniformi srpske vojske i to iz vremena Prvog svetskog rata
 • Snimao je u Bizerti, takođe fotografije sa vojnom tematikom[1704]
 • U Solunu 1918. godine radio je kao fotograf „pri kabinetu Ministra Vojnog”[1707]. Iz solunskog perioda su fotografije: „Oficiri i činovnici Inžinjerisko - Tehničkog odeljenja” [1707] i „Srpsko groblje u Zejtinluku”[2728]
 • U Kavadarcima neposredno posle, ili u toku Prvog svetskog rata, snimao je i izrađivao razglednice (npr. jedna od istih u poštanskom prometu 10. juna 1919. godine) fotograf sa inicijalima „М. Ж.”[2404]. Imajući u vidu pomenute inicijale imena i prezimena, pravac kretanja srpske vojske, kao i činjenicu da je korišćen francuski foto - papir sa štampanim reversom u obliku poštanske karte, kakav je često koristila i srpska vojska u ratno vreme, osnovana je pretpostavka da se radi baš o M. Živkoviću
 • Početkom 1920. godine M. N. Živković deluje u Beogradu[3062], [3063], nakratko je u Pakracu (1921.)[3082], [3083], da bi se iste te godine opet vratio u Beograd[3086]. Fotograf - saradnik je novina „Ilustrovani list” [3134]
 • U Beogradu 1895. godine radio je kao fotograf Jovan Živković[1814], a u Knjaževcu oko 1920. godine izvesni Vladislav Živković[1708], [1709]. Nema dokaza, da je neko od pomenute dvojice u srodstvu sa M. N. Živkovićem, ipak ne bi trebalo ni isključiti navedenu mogućnost.

 TehnikaRekvizitorijumKarton-podloga označavanje

 • Domaće, ili inostrane (Grčke ?) štamparije bez oznake logotipa, u varijanti sečeni karton, kao i foto - papir (najčešće francuski) u formi dopisne karte, uz upotrebu štambilja firme

Firma: M. N. Jiwcovich, Photographic, Lzauz[1704], М. Н. ЖИВКОВИЋ - фотограф При Кабинету Министра Војног M. N. JIVKOVISH - Photographe in Ministrere de la Guerre de Serbie[1707], [2728], М. Н. Живковић - фотограф[1705]...

 


povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea