povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Izvor podataka: Fotografi i fotografski ateljei u Srbiji 1860-1918 (period kartonki)
Autor: Miroslav Aleksandrić
Izdavač: FotoMuzej, Beograd; Godina izdanja: 2012

Atelje Mileta Ž. Rajković

Ime i prezime: Mileta Ž. Rajković

Godina rođenja - smrti:

Period aktivnosti: 1881 - 1914

Lokacija: Aleksinac, Srbija 

Fotografije iz ateljea ...

Atelje

 • Aleksinac, ortački M. Ž. Rajković i E. Potić (oko 1881.[238])
 • Aleksinac[120], [1403], [1404], [1643], [2133] (od osamdesetih godina XIX veka do oko 1914.).[38]


Biografija

 • Na karton - podlozi ortačkog[238], [239], a kasnije i na početku Rajkovićevog rada u samostalnom ateljeu[240], [841], [1389], primetno je odsustvo isticanja sedišta u kome deluje radnja, što govori o tadašnjoj privremenosti i mogućem putujećem karakteru posla
 • U prelaznom periodu, koristio je karton - podlogu ortačke firme, uz precrtavanje mastilom imena Potić[841]
 • Kada se samostalna radnja Rajkovića ustalila u Aleksincu, nadalje ne propušta da štampa mesto rada na kartonu - podlozi (u raznim bojama), gde je revers ukrašen sa anđelom koji drži fotografski aparat i sa tri medalje[241], [538], [539], [540]
 • Atelje sa uglednom klijentelom: Tihomir R. Đorđević, etnolog[536], Jovan N. Tomić, istoričar[537], Dimitrije Marković, glumac[935], sveštenstvo[1389]...
 • Grupne fotografije rad Milete Rajkovića izvanredno su vešto režirane, ali sa merom deluju veoma živo[1]
 • Hrabro se upuštao u za ono vreme komplikovane situacije, npr. snimci: „Dva gospodina na konjima”[258], „Grupa za trpezom u polju”[1787], „Vodopada Ripljanka”[3147], „Grupa na obali jezera (u Soko Banji)”[723]...
 • Fotografiše objekte: „Spomenik na Rujevcu”[73], „Kupatilo u Aleksinačkoj Banji”[236], „Kuća u kojoj održan sastanak knezova”[3144], „Sreska kuća u Aleksinačkoj Banji”[237], „Rimski spomenik u Rutevcu”[3146]...
 • Mileta Ž. Rajković je izdavač razglednica Aleksinca[38], [724], [3185] i Soko Banje[2381], a njegove fotogafije su korišćene i kao predložak za štampu razglednica drugih izdavača[3145]
 • Radio je u Soko Banji po svemu sudeći kao sezonski fotograf[236], [237], [242], [2381], a kao putujući u Zaječaru[3148]
 • Pri kraju radnog veka sve češće angažuje fotografske pomoćnike, kojima je nudio čak polovinu zarade[1650]
 • Učesnik Timočke bune, zbog čega je 1883. godine pred prekim sudom u Zaječaru osuđen na pet godina robije u lakom okovu[139]
 • O ortaku E. Potiću nema podataka, nepoznatog je i imena. Postavlja se pitanje da li je on Miletu Rajkovića obučio fotografijom, ili naprotiv, uopšte nije bio fotograf, već finansijer posla ?
 • Izvesni Rajković radio je (1862 - 1866.) kao fotograf u Budimpešti[2208], a u toku Drugog svetskog rata u Beogradu ul. Prokupačka br. 10 deluje firma „Foto Rajković”.[2974]


Tehnika

 • Koristio je braon toner, ferlauf[539], [2238] i majolik tehnike[238], [540], [841], a izrađivao je i tabloe (firmu je ispisivao rukom)[725]


Rekvizitorijum

 • Za snimanja na terenu, npr. svadbe, upotrebljavao je oslikanu pozadinu, manju podnu prostirku, čak i stilske stolice...[538]
 • Rekvizitorijum aleksinačkog ateljea: podna prostirka, neutralna i oslikana pozadina (stubovi sa lozicom, portijera...), stolica, ograda od oblica[540], [1735], [1736]...


Karton-podloga označavanje

 • Bernhard Wachtl, A. Moll ... / Wien
 • Inostrane i domaće štamparije u varijanti sečeni karton,sa upotrebom štambilja i rukom pisanom firmom

Firma: Фотографија Е. Потића и М. Ж. Раиковића[238], [239], Фотографија М. Ж. Рајковића[1389], Фотографија М. Ж.. Рајковића у Алексинцу[241], [538], Милета Ж. Рајковић сликар Алексинац (štambilј)[73], [236], [237], [723], М. Ж. Рајковић фотограф[725]...


povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea