povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Izvor podataka: Fotografi i fotografski ateljei u Srbiji 1860-1918 (period kartonki)
Autor: Miroslav Aleksandrić
Izdavač: FotoMuzej, Beograd; Godina izdanja: 2012

Atelje Milutin A. Negotinac

Ime i prezime: Milutin A. Negotinac

Godina rođenja - smrti:

Period aktivnosti: 1913

Lokacija: Kruševac, Srbija 

Fotografije iz ateljea ...

Atelje

  • Kruševac[282] (oko 1913.[1202]), sedište: moguće samo u improvizovanom prostoru, ili kao putujući fotograf
  • Kruševac, ortački M. A. Negotinac i D. M. Marić (oko 1913.)[103], sedište: moguće samo u improvizovanom prostoru, ili kao putujući fotografi.


Biografija

  • Prezime asocira iz kog je dela Srbije porodica fotografa poreklom
  • Radio je pretežno na terenu van postavke ateljea[188], [1202], [3142], a verovatno i kao putujući fotograf
  • U vreme balkanskih ratova i pred sam Prvi svetski rat, vojnici su bili česte mušterije Negotinca[188], [1202], [3142]
  • Ortački atelje Negotinca i Marića objavio je 1913. godine u beogradskim dnevnim novinama „Mali žurnal”, fotografiju „Ranjenici kruševačke rezervne bolnice”[103]

Sudeći prema primetno malom broju sačuvanih fotografija, Negotinac je u periodu kartonki radio kratak vremenski period, a ne bi se mogao pohvaliti ni sa nekim većim brojem mušterija. Ne bi trebalo isključiti mogućnost da je radio i za druge fotografe sa razrađenim poslom, kao fotografski pomoćnik

  • Imajući u vidu da je fotografija često bila porodično zanimanje, trebalo bi pomenuti da je u periodu između dva svetska rata (oko 1935.) u Kruševcu delovao atelje izvesnog A. Negotinca i to sa ortakom
  • M. Rakićem[1561], a da je u Nišu u ateljeu Jovana Ilića radio kao pomoćnik Miodrag Negotinac.[1758]

 TehnikaRekvizitorijumKarton-podloga označavanje

  • Domaće (?) štamparije bez oznake logotipa, u varijanti suvenir i sečeni karton, kao i foto - papir (u formi dopisne karte) uz upotrebu štambilja firme

Firma: Фотографски Атиље М. А. Неготинца КРУШЕВАЦ[188], [1202], [3142]...


povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea