povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Izvor podataka: Fotografi i fotografski ateljei u Srbiji 1860-1918 (period kartonki)
Autor: Miroslav Aleksandrić
Izdavač: FotoMuzej, Beograd; Godina izdanja: 2012

Atelje Mirić

Ime i prezime: Mirić

Godina rođenja - smrti:

Period aktivnosti: 1865

Lokacija: Beograd, Srbija 

Atelje

 • Beograd, ortački Rikard Musil i Mirić (oko 1865.[161]), sedište: kod Zlatnog Praga u kući g. Ilije Kolarca[543], [1430]
 • Beograd, ili putujući po Srbiji, ortački Mirić i Knobloh[2456] (kraj šezdesetih godina XIX veka).

 Biografija

 • Posle Gatenbajna u Beogradu prvi sledeći stalni atelje otvara upravo Rikard Musil, ali ubrzo uzima za ortaka Mirića1. Ima navoda da je Mirić naučio fotografsku veštinu upravo od prvog ortaka Musila[1], ali i da „po svemu sudeći Mirić nije bio fotograf nego (kao i u slučajevima nekih drugih ortatluka), samo vlasnik prostora u kome je radio Rihard Musil”[190]
 • Ortački atelje sa Musilom imao je uglednu klijentelu: Milan A. Petronijević, pravnik i diplomata[541], Pantelija S. Srećković, istoričar[542], Jovan Dragašević, pisac[928]...
 • Atelje Musil i Mirić ističe da je „Glassalon”[543], [1430], a sudeći po malobrojnosti sačuvanih radova (a pogotovo što se isti rekviziti pojavljuju i u ateljeima nekih drugih fotografa) vremeski kratko je radio[1]
 • Radnja „Mirić i Knobloh” u nazivu firme navodi da su fotografi i slikari što dodatno govori o njihovom poslu, kao i da izbegavaju da preciziraju u kom naseljenom mestu deluju[2456], što asocira na putujući rad

Fotografije iz ortačkog ateljea Mirića sa Knoblohom pravi su rariteti

 • U vezi ortaka Knobloha, nepoznato je postojanje bilo kakvih biografskih podataka.

 Tehnika

 • Koristili su ferlauf tehniku[2335] i braon toner[543], [1430]


Rekvizitorijum

 • Rekvizitorijum ateljea Musil i Mirić: diskretna i šarena podna prostirka, neutralna pozadina, portijera, stolica, balustrada, široki postament sa ukrasom u obliku lire, ograda od oblica[543], [1430], [2230], [2333], [2334], [2785], [2923]...
 • Rekvizitorijum ateljea Mirić i Knobloh: šarena podna prostirka, neutralna pozadina, portijera, stočić i mala vazna sa cvećem[2456]...


Karton-podloga označavanje

 • Bečke štamparije bez oznake logotipa, u varijanti namenske štampe firme

Firma: РИКАРД МУСИЛ И МИРИЋ ФОТОГРАФСКИ АТИЉЕ код златног прага у БЕОГРАДУ у кући г. Илије Коларца[543], [1430], MIRIČ & KNOBLOCH Photographen & Maler[2456]...

 


povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea