povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Izvor podataka: Fotografi i fotografski ateljei u Srbiji 1860-1918 (period kartonki)
Autor: Miroslav Aleksandrić
Izdavač: FotoMuzej, Beograd; Godina izdanja: 2012

Atelje Mladen Radić

Ime i prezime: Mladen Radić

Godina rođenja - smrti: 853 - 1926

Period aktivnosti: 1901 - 1926

Lokacija: Šabac, Srbija 

Atelje

 • Užice (oko 1901[1404] - 1904.[1643])
 • Šabac[116] (druga polovina prve decenije XX veka)
 • Šabac, ortački sa sinom Nikolom[1008] (od druge decenija XX veka do smrti 1926. godine).

 Biografija

 • Verovatno je obučio zanatom svog sina Nikolu, dugogodišnjeg šabačkog fotografa, mada sačuvane fotografije uglavnom govore o paralelnom fotografskom radu (misli se na godine delovanja) oca i sina
 • Supruga Angelina[94], moguće da je takođe pomagala u radu radnje, imajući u vidu da je tako nešto, kada su u pitanju članovi uže porodice, u to vreme bilo uobičajeno, posebno za vreme terenskog rada majstora
 • Snimao je često u eksterijeru, van postavke ateljea[116], [1579]. Sačuvane fotografije govore da je oko 1900. godine delovao kao putujući fotograf u Ivanjici[1579]. Iste godine u Ivanjici radi i njegov sin Nikola[224]
 • Trgovinsko - zanatlijski šematizmi Kraljevine Srbije za 1902 - 1903. i 1905. godinu beleže Mladena Radića kao jedinog prijavljenog fotografa u Užicu[1404], [1643], mada su verovatno u to vreme Mladen i njegov sin Nikola bar u jednom periodu radili zajednički fotografski posao u gradu na Đetinji, a na to upućuje i činjenica da se na nekim fotografijama iz Užica pojavljuje fiirma Nikole M. Radića[1002], [1003], [1004], [2351]
 • Po svemu sudeći, otac i sin Radić su najpre delovali u Užicu u porodičnoj firmi, da bi posle jedan od njih dvojice započeo posao u Šapcu (moguće da su određeni kraći period pokrivali oba grada). Očigledno da je rad u Šapcu bio unosniji, tako da se cela porodica tamo seli

Imajući u vidu napred izneto, kao i mali broj sačuvanih fotografija, Mladenov samostalni atelje u Šapcu nije poslovao duži vremenski period, odnosno, on je po svemu sudeći radio u ortakluku, ili za firmu sina

 • Kod firme „АТЕЉЕ РАДИЋА” nema posebnog navođenja o kom se Radiću radi, što govori uz gore pomenutu zajedničku upotrebu nekih scenskih rekvizita, da je u pitanju ortački - porodični rad oca i sina. Isti naziv firme zadržan je i posle smrti Mladena[3223], iako je jasno da je nadalje vlasnik Nikola Radić
 • Poznata je fotografija Ateljea Radić iz 1915. godine (selo Kotešica) „Vojvoda Živojin Mišić, pukovnik Nikola Stevanović komandant Drinske divizije I poziva i pukovnik Pantelija Jurišić načelnik štaba”[23], [251]
 • Mladen Radić fotograf, umro je i sahranjen u Šapcu.[94]

 TehnikaRekvizitorijum

 • Rekvizitorijum ateljea Radić: šarena podna prostirka, oslikana pozadina, bela stolica, stočić[1523], [3171]... Mladen je ponekad koristio istu oslikanu pozadinu koja se pojavljuje u ateljeu sina mu Nikole Radića[1007]


Karton-podloga označavanje

 • Domaće štamparije (bez logotipa) u varijanti sečeni karton, sa upotrebom štambilja, kao i suvenir (Esta Fotoipar, Budepast i verovatno domaće štamparije) sa rukom pisanom firmom. Ima i slučajeva da je koristio suvenir podlogu sa štambiljem sina Nikole, a da je pored olovkom upisivao svoju firmu[1007]

Firma: M. RADIĆ fotograf -ŠABAC-[116], М. РАДИЋ[1007], [1579], Радић фотограф Шабац[1009], Фотографски атеље § Радића - Шабац[1008], АТЕЉЕ РАДИЋА ШАБАЦ (suvi žig[1523] i štambilj[1745])...

 


povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea