povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Izvor podataka: Fotografi i fotografski ateljei u Srbiji 1860-1918 (period kartonki)
Autor: Miroslav Aleksandrić
Izdavač: FotoMuzej, Beograd; Godina izdanja: 2012

Atelje Nikola Ninić

Ime i prezime: Nikola Ninić

Godina rođenja - smrti:

Period aktivnosti: 1900

Lokacija: Pančevo, Srbija 

Atelje

 • Negotin[40], ortački Ninić i Velić (oko 1900.)[2341]
 • Negotin[1576] (oko 1901.)[40]
 • Pančevo (oko 1910[180], [2208] - 1917.[2106] i kasnije, do tridesetih godina[2450]), sedište: 1. Enge Gasse[2106], 2. Vojvode Putnika br. 8[2450]
 • Debeljača[180], [2231], [2266] (oko 1910.[1398] i kasnije[180])
 • Smederevo (dvadesete godine XX veka), sedište: 1. kod kafane „Sloga”, 2. u kući Pere Petrovića.[124]

 Biografija

 • Sudeći prema malom broju sačuvanih fotografija, negotinski ateljei Ninića i ortački Ninića i Velića nisu radili duži vremenski period. Nije isključeno da je Ninić početkom XX veka radio i za druge fotografe
 • Reklama sa reversnih strana fotografija Nikole Ninića: „Fotograf prima svakovrsne slike na uveličavanje, na porcelanu, sa masnim bojama i na papiru”[1396], [1398], [2266]...
 • Radio je i van postavke ateljea u improvizovanim uslovima na terenu[1399], [2106], [2107], [2266]
 • Poznati pančevački fotograf pre Prvog svetskog rata[180]. Ninić je i prvi pančevački foto - reporter[180]
 • Redovno je fotografisao sportska takmičenja i zahvaljujući njemu ostalo je puno sportskih fotografija iz perioda oko 1910. godine[180]. U to vreme koristio je mađarizovanu varjantu imena, kao Ninics Miklos[2106]
 • Atelje u Pančevu delovao je u toku Prvog svetskog rata[2106], [2107], ali i nakon njegovog završetka[2450]. Isto se može reći i za atelje u Dedebeljači (Torontalvasarhely), koji je pančevačka filijala[180]
 • Fotografisao je i po okolnim naseljenim mestima, radeći kao putujući fotograf[180]

Fotografije iz ateljea Ninića u Negotinu izuzetno su retke

 • Smederevska radnja isticala je tablu firme: фото „СТУДИО”Никола Нинић284. Ninići su poznata i imućna porodica u Smederevu na prelazu dva veka[1957], osnovana je pretpostavka da je Nikola u srodstvu sa njima.

 Tehnika

 • Koristio je ferlauf tehniku[1576] i braon toner[2045]. Ručno koloriše fotografije[1398]


Rekvizitorijum

 • Rekvizitorijum ateljea: tamna i šarena podna prostirka, oslikana pozadina (veća svetla jednobojna površina sa pri dnu tamnom coklom), beli visoki stočić ponekad zastrt sa stolnjakom, vazna sa cvećem... (Pančevo)[1397], [2045]. Šareni tepih, neutralna i oslikana pozadina (sa niskim egzotičnim rastinjem), postavljena stolica... (Debeljača)[1398], [2231]


Karton-podloga označavanje

 • Bečke, domaće i mađarske štamparije bez oznake logotipa, u varijanti namenske štampe, kao i suvenir, sečeni karton i foto - papir (u formi dopisne karte), sa upotrebom štambilja firme

Firma: НИНИЋ Фотограф НЕГОТИН[1576], НИНИЋ и ВЕЛИЋ Фотографи Неготин[2341], ATELJE NINIĆ PANČEVO[2045], Ninics Miklos Fotograf Enge Gasse Pancsova Никола Нинић фотограф Панчево[2107], Fenykepesz Ninics MiklosTor - vasarhely[1398], НИКОЛА НИНИЋ ТОР - ВАШАРХЕЉ ФОТОГРАФ[2231], [2266]...

 


povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea