povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Izvor podataka: Fotografi i fotografski ateljei u Srbiji 1860-1918 (period kartonki)
Autor: Miroslav Aleksandrić
Izdavač: FotoMuzej, Beograd; Godina izdanja: 2012

Atelje Solomon M. Alkalaj

Ime i prezime: Solomon M. Alkalaj

Godina rođenja - smrti: 1864 - 1949

Period aktivnosti: - 1939

Lokacija: Jagodina, Srbija 

Fotografije iz ateljea ...

Atelje

 • Beograd (početak prve decenije XX veka - 1914.), sedište: 1. Svetogorska br. 1 („Dva bela goluba”)[20], kao i mogući samostalni i zajednički sa braćom[726], 2. Kolarčeva br. 4[421], [422] , 3. Kolarčeva br. 9[425], [796], 4. Makedonska br. 33[420], 5. Prizrenska br. 5[418], [419] niže hotela „Balkan”[2968]
 • Jagodina (oko 1919 - 1939.), sedište: kuća Mileve – brašnarke.[20]


Biografija

 • Jevrejin, rođen u Požarevcu, оtac Mojsije[11], majka Jintula[20]
 • Fotografsku veštinu naučio je u Beču[20]. Kao bečki đak prihvatio iskustva secesije[104]
 • Radio je u Beču i Bukureštu[11]. Ima navoda da je imao svoj fotografski atelje u Zagrebu i Sofiji (čak i status dvorskog fotografa u Bugarskoj)[20]
 • Početkom XX veka došao je u Beograd i posedovao je radnje na više različitih lokacija sa oznakom firme „S. Alkalaj”, a pošto je ista oznaka bila i njegovog brata Samuila, teško je uvek identifikovati ko je u kom i kada ateljeu radio. Realna je pretpostavka da se radi o zajedničkom poslu braće u vidu porodične firme na više mesta u Beogradu (moguće i u Šapcu) istovremeno. Na to asociraju sačuvane kartonke na kojima su istaknute odjednom po dve beogradske adrese ateljea, plus Šabac[423], [424], pa po jedan Beograd i Šabac[421], [422], te kombinacija sa dve adrese iz Beograda[425], [796]
 • Pripadnici beogradskog glumišta bile su česte su mušterije firme „S. Alkalaj”[824]
 • Preduzetan, prefinjenog ukusa, zaista valjan bečki đak[190]. Dobar majstor, a posebno retušer[11], [20]. Atelje „S. Alkalaj Dva bela goluba”, oglašava (1911.) usluge retuša i kopiranja fotografima iz unutrašnjosti[1084]
 • U međuratnom periodu izrađuje raglednice[257] i fotografiše javna događanja u Jagodini[2581]. Fotograf - saradnik je beogradskih novina „Ilustrovani list”[3154]
 • Obučio je fotografskom veštinom svoju mlađu braću Isaka i Samuila, kao i posinka Jovana Petrovića[20]
 • Neko od Alkalaja oko 1899. godine (navodno na proputovanju iz Sofije) delovao je u Vlasotincima, a firmu je isticao kao S. Alkalaj fotograf Beograd (elipsasti štambilj)[2050], najverovatnije se radilo o Solomonu pošto se u njegovoj biografiji spominje Sofija
 • Za vreme Drugog svetskog rata skrivao se od Nemaca u jagodinskom Domu staraca
 • Umro je prirodnom smrću u Zemunu.[11]


TehnikaRekvizitorijum

 • Umeo da pažljivo izabere rekvizitarijum i uskladi ornament tepiha sa stilskim razdobljem fotelja koje je koristio u dekoru ateljea[104]


Karton-podloga označavanje

 • Bernh Wachtl, Leop. Loebenstein... / Wien
 • Domaće i inostrane štamparije u varijanti namenske štampe, suvenir i sečeni karton (bez logotipa), kao i foto - papir (u formi dopisne karte), sa upotrebom štambilja, zlatotiska i nalepnice firme

Firma: С. АЛКАЛАЈ - Београд[426], [797], Фотографски Атеље С.Алкалај БЕОГРАД Светогорска ул. бр. 1 „Два бела голуба”[417], С. АЛКАЛАЈ фотограф ЈАГОДИНА[856],Фотограф С. АЛКАЛАЈ ЈАГОДИНА[1485]...


povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea