povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Izvor podataka: Fotografi i fotografski ateljei u Srbiji 1860-1918 (period kartonki)
Autor: Miroslav Aleksandrić
Izdavač: FotoMuzej, Beograd; Godina izdanja: 2012

Atelje Svetislav Ž. Panić

Ime i prezime: Svetislav Ž. Panić

Godina rođenja - smrti:

Period aktivnosti: 1910 - 1912

Lokacija: Knjaževac, Srbija 

Fotografije iz ateljea ...

Atelje

 • Knjaževac (oko 1910[2653] - 1912.[1711], a verovatno i pre i posle).

 Biografija

 • Iz podatka da je najčešće koristio štambilj bez preciziranja mesta delovanja[294], [295], [705], [1577], a i činjenice da se u kadru pojedinih Panićevih fotografija vidi da podnu prostirku širi preko kaldrme[2058], može se zaključiti da je često radio kao putujući, ili povremeni fotograf
 • Državni službenici Kraljevine Srbije mušterije su Paničevog ateljea u Knjaževcu[2444]
 • Svetislav Panić je član je Knjaževačkog zanatlijskog saveza[2653]. Saradnik je novina „Mali žurnal”[2653]
 • Po svemu sudeći, u pitanju je neuspeli pokušaj Panića da otvori stalni atelje u gore pomenutom gradu
 • Ne bi trebalo isključiti mogućnost da je radio i za druge fotografe, kao fotografski pomoćnik
 • Između dva svetska rata beležimo fotografsku firmu „Атеље сестра Панић[1449], nema dokaza da se radi baš o sestri Svetislava, posebno imajući u vidu da u Beloj Crkvi radi u navedenom periodu firma „Schwestern Panić[2684]”. U Novom Sadu (1910 - 1920. godine) deluje kao fotograf izvesni M. Panić i to samostalno[2208] i u ortaluku sa Prokopom na adresi Lajos Kosutch utcza 9[2751] (ortaci rade i posle rata).[2778]

 Tehnika

 • Koristio je ferlauf tehniku1418 i braon toner1710


Rekvizitorijum

 • Knjaževački atelje, sudeći prema sačuvanim fotografijama, posedovao je samo nužnu scensku opremu (podna prostirka uzdužnih šara, tamna neutralna i oslikana pozadina, obična drvena kućna stolica i stolica prilagođena za fotografisanja beba zastrta šarenim platnom,...)[296], [297], [1711], [2212]
 • Oko 1903. godine najverovatnije je delovao u Jagodini i to u oskudno uređenom prostoru (oslikana pozadina, drveni pod, male drvene stolice za decu...), a za označavanje firme koristio je štambilj bez oznake mesta delovanja[294], [295], [705]


Karton-podloga označavanje

 • Domaće štamparije (?) bez oznake logotipa u varijanti namenske štampe, kao i suvenir sa upotrebom štambilja i nalepnice firme

Firma: Светислав Ж. Панић фотограф Књажевац[296], [1710], [2212], СВЕТ. Ж. ПАНИЋ, ФОТОГРАФ - КЊАЖЕВАЦ (nalepnica)[2444], Светисл. Ж. Панић Фотограф (štambilj)...[294], [295], [1418], [1577], [2058]

 


povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea