povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Izvor podataka: Fotografi i fotografski ateljei u Srbiji 1860-1918 (period kartonki)
Autor: Miroslav Aleksandrić
Izdavač: FotoMuzej, Beograd; Godina izdanja: 2012

Atelje Talijanska fotografija

Ime i prezime:

Godina rođenja - smrti:

Period aktivnosti: 1907 - 1909

Lokacija: Beograd, Srbija 

Fotografije iz ateljea ...

Atelje

  • Beograd (oko 1907[1107] - 1909.[252]), sedište: Kolarčeva br. 9, u kući Živka Kuzmanovića.[428], [942], [991]


Biografija

  • Vlasnik ateljea Samuilo - Sima Alkalaj[104]
  • O tome ko je bio vlasnik „Talijanske fotografije” govori i činjenica da se na pojedinim fotografijima firme S. Alkalaj, Beograd pojavljuju dole pomenuti scenski rekviziti: svetli tepih sa cvetnim šarama[424], stočić sa veženom zastirkom[420], oslikana pozadina sa delom stepeništa[796]...
  • Dodatna potvrda podatka da je Sima Alkalaj vlasnik je i reversna strana nekih od fotografija iz ateljea Talijanska fotografija, gde je rukom, odnosno mastilom, precrtana adresa Kolarčeva ul. br. 9 u kući Živka Kuzmanovića i naknadno pretiskom utisnut štambilj ateljea S. Alkalaj Prizrenska ulica br. 5[1129], [1698] (tačnije, radi se o očiglednoj upotrebi neiskorišćenih zaliha kartona prethodne firme)
  • Iz ovog ateljea posebno treba spomenuti fotografije „Iz pozorišne predstave Hasanaginica” [942] i „Grupa u čamcu na jezeru, u Kijevu kod Beograda”[252]
  • Reklama Talijanske fotografije u „Politici” 1907. godine „Vrlo umerene cene: 6. kom minjon 2,5. din, 6. kom. vizit 4. din, 3. kom. kabinet 6. din, 6. kom. kabinet 10. din” [1107]
  • Nije poznato zašto je Sima Alkalaj početkom XX veka koristio firmu „Talijanska fotografija” za naziv svog ateljea, a sasvim osnovana je pretpostavka da to čini iz određenih komercijalnih razloga
  • Fotografije iz Aranđelovca sa firmom „Talijanska fotografija”[3195], po svemu sudeći su rad Isaka Alkalaja

 TehnikaRekvizitorijum

  • Od scenskih rekvizita atelje poseduje: manji stočić prekriven svetlom veženom platnenom zastirkom[991], oslikanu pozadinu (rastinje i cveće u prednjem planu, sa drvećem u pozadini i delom stepeništa)[428], [991], jednostavne stolice i neubičajeni svetli tepih sa cvetnim šarama.[428]


Karton-podloga označavanje

  • Domaće (?) štamparije bez oznake logotipa, u varijanti namenske štampe firme

Firma: Талијанска фотографија Београд КОЛАРЧЕВА УЛ. БР. 9 у кући Г. ЖИВКА КУЗМАНОВИЋА[991]...

 


povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea