Brat i sestra (autor Nikola Dragićević)

Vlasnik: 0922, Id: 1951

Naziv ateljea

Fotograf

 • Nikola Dragićević

Snimnjena u periodu

 • 1895 - 1900

Enterijer / Eksterijer

 • Enterijer

Tehnika

 • Želatinski postupak (od 1871)

Format

 • 65x105 mm (Vizit karta)

Oprema

 • Braon toner

Očuvanost originala

 • oštećeno

Lokacija originala

 • Privatna kolekcija

Vrednost originala

povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Izvor podataka: Fotografi i fotografski ateljei u Srbiji 1860-1918 (period kartonki)
Autor: Miroslav Aleksandrić
Izdavač: FotoMuzej, Beograd; Godina izdanja: 2012

Atelje Nikola M. Dragićević

Ime i prezime: Nikola M. Dragićević

Godina rođenja - smrti: 1869 - 1900

Period aktivnosti: - 1899

Lokacija: Ivanjica, Srbija 

Atelje

 • Ivanjica (devedesete godine XIX veka) [895], sedište: moguće samo povremeni - putujući rad
 • Beograd (oko 1899.).[302]


Biografija

 • Rođen u selu Šume, opština Ivanjica[877]. Prvi fotograf iz ivanjičkog kraja[877], [895]
 • Veliki majstor[895]. Iz beogradskog perioda trebalo bi pomenuti jednu relativno interesantnu postavku kadra, sa devojčicom pored fotografije Aleksandra Obrenovića[463]
 • Ne možemo isključiti mogućnost da je radio i za druge fotografe kao fotografski pomoćnik

Fotografije iz fotografskog ateljea Dragićevića u Ivanjici pravi su rariteti

 • Dragićevićevi kartoni - podloge na reversnim stranama imaju oštampanu stilizovanu scenu[303], [463], [1000], koja je gotovo istovetana pojedinim reversima iz ateljea L. Keniga[974], samo je firma fotografa druga
 • U Šumama na groblju podignut je spomenik fotografu Nikoli M. Dragićeviću na kome je uklesan tekst: „Spomenik Nikole M. Dragićevića, biv. fotografa, koji poživi 31. godinu, a umre 20. marta 1900. godine koji služeći u Beogradu u požarnoj četi pored službe svojim zauzimanjem naučio je fotografiju sa vrlo dobrim uspehom koji je radijo nekoliko godina po unutrašnjosti Srbije: Beogradu, Paraćinu, Ćupriji, Leskovcu, Jagodini, Ivanjici... Sa lepog i odličnog rada svog svugde je poznat bio”.[894]


Tehnika

 • Za portrete koristio je ferlauf tehniku i braon toner[1000]

 Rekvizitorijum

 • Beogradski atelje je u upotrebi imao oskudni rekvizitorijum: obične kućne stolice, niski mali stočić prekriven povelikim stolnjakom, prostirke (bez šara, sa kockastim šarama i uski ćilim) i bogatu oslikanu pozadinu (soba sa terasom, oslikan antički stub, metalna ograda i cveće)[303], [463]...


Karton-podloga označavanje

 • Bernhard Wacht ... / Wien
 • Bečke, ili druge inostrane štamparije (bez logotipa) u varijanti namenske štampe firme, malo je verovatno da se radi o domaćim štamparima, jer primetne su greške u ćiriličnom tekstu reklame

Firma: Фотограф Никола М. Драгићевић, Београд[303], [463], [1000]...


povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Ako želite da se Vaša fotografija nađe u FotoMuzeju i pomognete rastu i razvoju naše društvene mreže, možete nam je poslati na procenu na E-mail adresu: office@fotomuzej.com. Fotografije koje šaljete moraju biti u JPG formatu veličine do 300kb, za slučaj da ih imate više. Naš stručni tim će u najkraćem roku izvršiti procenu Vaših fotografija i poslati Vam odgovor.

Molimo Vas da sve fotografije koje nam budete poslali sadržajno budu primerene. U protivnom zadržavamo pravo da Vas isključimo iz naše društvene mreže, i zabranimo bilo kakve privilegije na sajtu.