Devojčica sa suncobranom (autor Josif Guelmino)

Vlasnik: 0922, Id: 623

Naziv ateljea

Fotograf

 • Josif Guelmino

Snimnjena u periodu

 • 1881 - 1890

Enterijer / Eksterijer

 • Enterijer

Tehnika

 • Želatinski postupak (od 1871)

Format

 • 65x105 mm (Vizit karta)

Oprema

 • Braon toner

Očuvanost originala

 • pristojno

Lokacija originala

 • Privatna kolekcija

Vrednost originala

povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Izvor podataka: Fotografi i fotografski ateljei u Srbiji 1860-1918 (period kartonki)
Autor: Miroslav Aleksandrić
Izdavač: FotoMuzej, Beograd; Godina izdanja: 2012

Atelje Josif Đ. Guelmino

Ime i prezime: Josif Đ. Guelmino

Godina rođenja - smrti:

Period aktivnosti:

Lokacija: Niš, Srbija 

Atelje

 • Niš[120], [1403], [1404], [2133] (kraj sedamdesetih godina XIX veka[1] - 1913.[1648], [2320], sa prekidima)
 • Niš, ortački F. i J. Gj. Guelmino[190] (osamdesete godine XIX veka)
 • Niš, ortački P. M. Aranđelović & J. Gj. Guelmino[467], [2281] (osamdesete godine XIX veka)
 • Niš, ortački Baubin i Guelmino[476], [2280] (osamdesete godine XIX veka)
 • Kruševac (oko 1887.).[1683]


Biografija

 • Jevrejskog porekla[190]
 • Atelje sa uglednom klijentelom: Miloš S. Milojević, pisac[552], Mihailo Gavrilović, istoričar i ministar[505], Vasa Mostić, general[914]... Za portrete koristio je ferlauf tehniku[758], [761] i braon toner[755]
 • Guelmino fotografiše gradske panorame[161]. Saradnik je beogradskih novina „Mali žurnal” (snimak sahrane Đorđa Skopljančeta 1911.) [2638] i „Ilustrovani mali žurnal” (scene iz Balkanskog rata 1913.)[1648]
 • Ima indicija da je radio u Pirotu (oko 1884.)[2830] i u Prokuplju (oko 1898.)[761], kao putujući fotograf
 • Nagrađeni je fotograf (zajedno sa Milanom Jovanovićem iz Beograda) na Prvoj zanatskoj izložbi održanoj u Vranju 1892. godine[1]
 • Ličnost izrazite kulturne orijentacije. Ugledni Nišlija svoga doba[135]. Jedan od donatora - osnivača Srpske književne zadruge 1892. godine[190]. Aktivni učesnik u društvenom životu Niša[2697]
 • Guelminov učenik je poznati i dugogodišnji zaječarski fotograf Lazar Đorđević[41]
 • Izdavao je u zakup svoj fotografski lokal u Nišu (oko 1902.godine) Sotiru Mihajloviću[2938]
 • Očigledno da je bio nekom poslovnom odnosu oko 1904. godine[2993] sa fotografom Aleksandrom Hofmanom (verovatno je ovaj u jednom periodu preuzeo njegov niški atelje), a na to upućuje korišćenje gotovo identičnog reversa (štampa R.Turkel) gde je samo ime fotografa različito[117], [206], upotreba istog scenskog rekvizita u oba ateljea (rustična masivna ograda)[117], [754], indicije o vezama Guelmina[118], a i Hofmana[135] sa Novim Sadom, zajedničko jevrejsko poreklo[190], kao i upotreba karton - podloga iz Guelminovog ateljea sa dodatkom štambilja Hofmana[753], [2993]

Fotografije iz ortačkog ateljea F. i J. Guelmina pravi su raritetiTehnikaRekvizitorijum

 • Rekvizitorijum ateljea u Nišu: neutralna[755] (najverovatnije na početku rada), a kasnije trodelna pozadina (diskretno bledo oslikano rastinje, unutrašnjost nekog salona i vrta sa drvećem i stepeništem)[754], [756], [757], [1592]. Kod fotografisanja beba upotrebljavao je stolicu preko koje je prostirana zavesa, iza koje bi neko odrastao ispod pazuha držao malu mušteriju[759]... Atelje u Kruševcu od rekvizitorijuma imao: šarenu podnu prostirku, oslikanu (sa masivnim stubovima) pozadinu, fotelju, kućnu stolicu[760], [762]...


Karton-podloga označavanje

 • Turkel & Steiner, R. Turkel, J. Steiner, Lith. K. Krziwanek, Bernhard Wachtl, Ceco ... / Wien
 • Inostrane i domaće štamparije bez oznake logotipa, u varijanti namenske štampe firme

Firma: Фотографски Атиље Јосифа Ђ. Гуелмина НИШ[753], [2092], Ј. Ђ. ГУЕЛМИНО фотограф НИШ[755], фотографски атNље НИШ БАУБИН & ГУЕЛМИНО[2280], ФОТОГРАФСКИ АТИЉЕ Ј. Ђ. ГУЕЛМИНА у КРУШЕВЦУ[760], ПЕТАР М. АРАНЂЕЛОВИЋ дворски фотограф & Ј. Ђ. ГУЕЛМИНО[467]...


povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Ako želite da se Vaša fotografija nađe u FotoMuzeju i pomognete rastu i razvoju naše društvene mreže, možete nam je poslati na procenu na E-mail adresu: office@fotomuzej.com. Fotografije koje šaljete moraju biti u JPG formatu veličine do 300kb, za slučaj da ih imate više. Naš stručni tim će u najkraćem roku izvršiti procenu Vaših fotografija i poslati Vam odgovor.

Molimo Vas da sve fotografije koje nam budete poslali sadržajno budu primerene. U protivnom zadržavamo pravo da Vas isključimo iz naše društvene mreže, i zabranimo bilo kakve privilegije na sajtu.