Dva muškarca drže jelek (autor Mihailo Majer)

Vlasnik: 0922, Id: 603

Naziv ateljea

Fotograf

 • Mihailo Majer

Snimnjena u periodu

 • 1901 - 1910

Enterijer / Eksterijer

 • Eksterijer

Tehnika

 • Želatinski postupak (od 1871)

Format

 • 65x105 mm (Vizit karta)

Oprema

 • Braon toner

Očuvanost originala

 • podnošljivo

Lokacija originala

 • Privatna kolekcija

Vrednost originala

povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Izvor podataka: Fotografi i fotografski ateljei u Srbiji 1860-1918 (period kartonki)
Autor: Miroslav Aleksandrić
Izdavač: FotoMuzej, Beograd; Godina izdanja: 2012

Atelje Mihailo S. Majer

Ime i prezime: Mihailo S. Majer

Godina rođenja - smrti: 1870 - 1946

Period aktivnosti: 1900 - 1946

Lokacija: Obrenovac, Srbija 

Atelje

 • Beograd (oko 1900[668] - 1911. godine[3032], sa prekidima), sedište: Uzun Mirkova br. 8.[3032]
 • Beograd, ortački Vitrović i Majer (prva decenija XX veka), sedište: Dušanova ulica[1365]
 • Obrenovac (dvadesete i tridesete godine XX veka), sedište: Glavna ulica[2216]
 • Banjane (druga polovina tridesetih godina XX veka), sedište: u sopstvenoj kući[2604]
 • Ub (oko 1940[2604] - 1946.), sedište: Glavna ulica.[2604]


Biografija

 • Poreklom Jevrejin, nadimak Mika[2216], [3032]. Oženjen je Darinkom iz Šapca, imali su sina Aleksandra i ćerke Nadu i Miroslavu[2604]. U Beogradu Mika Majer je stanovao u Kapetan Mišinoj ulici broj 32[3032]
 • Sačuvane fotografije iz beogradskog ateljea su najčešće snimci na otvorenom prostoru[667], [668], [669], [1782]. Na pomenutim fotografijama mušterije u kadru stoje na „goloj zemlji”, a od scenskih rekvizita zabeležena je upotreba samo oslikane pozadine[667]. Navedeno svedoči da je Mihailo Majer u to vreme radio u improvizovanom fotografskom ateljeu, kao i o mogućem putujućem radu
 • O putujućem - terenskom radu govori i Majerova fotografija koja je snimljena na palubi broda „Takovo” na Dunavu, oko 1900. godine[1782]
 • Ortačka radnja sa Vitrovićem izrađivala je fotografije u terenskim uslovima[2468], ali i u uređenom ateljeskom prostoru[1365]
 • Ne bi trebalo isključiti mogućnost da je Majer radio za druge vlasnike fotografskih radnji kao pomoćnik
 • Ima indicija da je oko 1900. godine delovao u Obrenovcu, verovatno kao putujući fotograf[668]
 • Zvaničnu fotografsku radnju u Obrenovcu otvorio je početkom dvadesetih godina XX veka[2216]. U Obrenovcu menja prezime u Petrović[2216], [2217], [2218]
 • Fotografisao je mnoge obrenovačke porodice, raznorazna udruženja i esnafe[2216]
 • U tamnavskoj varoši Banjane sagradio je veliku kuću i otvorio fotografsku radnju, tu međutim nije imao dovoljno posla, pa je 1940. godine došao na Ub[2604]
 • Prvi protokolisani fotograf na Ubu[688]. U radnji je radila cela porodica[688]
 • Mika Petrović - Majer sahranjen je na varoškom groblju na Ubu[2604]
 • Mikin sin Aleksandar Petrović (rođen 1. 10. 1924. godine u Obrenovcu)[2215], završio je 1940. godine zanat za fotografa u Beogradu i nasledio je očevu fotografsku radnju na Ubu[688], [2604]
 • Kao zanimljivost treba spomenuti, da je na prostoru nekadašnje Hazburške monarhije (Budimpešta, Grac, Zagreb...) delovao kao fotograf izvesni Gj. Majer[2208]


Tehnika

 • Za izradu portreta koristio je ferlauf tehniku i braon toner[668], [669], [701]


Rekvizitorijum

 • Od scenskih rekvizita u upotrebi su: podna prostirka uzdužnih tankih šara, oslikana pozadina (drvo u prednjem planu), kućna stolica, stočić sa šarenim stolnjakom...[1365]


Karton-podloga označavanje

 • Inostrane i domaće štamparije bez oznake logotipa, u varijanti suvenir i sečeni karton, kao i foto - papir (u formi dopisne karte) sa uporebom štambilja i nalepnice firme

Firma: МИХАИЛО С. МАЈЕР фотограф ИЗ БЕОГРАДА[667], [668], ФОТОГРАФСКИ АТЕЉЕ Витровића и Мајера Душанова улица - БЕОГРАД[2468], фотограф Мих. Петровић ОБРЕНОВАЦ[2217]...


povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Ako želite da se Vaša fotografija nađe u FotoMuzeju i pomognete rastu i razvoju naše društvene mreže, možete nam je poslati na procenu na E-mail adresu: office@fotomuzej.com. Fotografije koje šaljete moraju biti u JPG formatu veličine do 300kb, za slučaj da ih imate više. Naš stručni tim će u najkraćem roku izvršiti procenu Vaših fotografija i poslati Vam odgovor.

Molimo Vas da sve fotografije koje nam budete poslali sadržajno budu primerene. U protivnom zadržavamo pravo da Vas isključimo iz naše društvene mreže, i zabranimo bilo kakve privilegije na sajtu.