Dvojica muškaraca u građanskim odelima (autor Dušan Živojinović)

Vlasnik: 0922, Id: 1783

Naziv ateljea

Fotograf

 • Dušan Živojinović

Snimnjena u periodu

 • 1880 - 1890

Enterijer / Eksterijer

 • Enterijer

Tehnika

 • Kolodijum (mokri postupak)

Format

 • 108x165 mm (Kabinet)

Oprema

 • Braon toner, Ferlauf

Očuvanost originala

 • pristojno

Lokacija originala

 • Privatna kolekcija

Vrednost originala

povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Izvor podataka: Fotografi i fotografski ateljei u Srbiji 1860-1918 (period kartonki)
Autor: Miroslav Aleksandrić
Izdavač: FotoMuzej, Beograd; Godina izdanja: 2012

Atelje Dušan M. Živojinović

Ime i prezime: Dušan M. Živojinović

Godina rođenja - smrti: 1869 - 1942

Period aktivnosti: 1891 - 1942

Lokacija: Požarevac, Srbija 

Atelje

 • Smederevo (oko 1891[1963] - 1895.[1155])
 • Požarevac[1403], [1404], [1643] (oko 1893[2181] - 1911.[2817], [2818], sa prekidima), sedište: 1. Preko puta Gimnazije[1149], [1986], 2. u sopstvenoj zgradi Dositejeva br. 5 “U sokaku između Simine kafane i Taškove kuće”[2181]
 • Požarevac, ortački D. Živojinović i Č. Antonijević[2181] (sredina prve decenije XX veka)
 • Požarevac, ortački D. Živojinović i brat[1620], [2193], [2194] (oko 1911[2817], [2818] - 1914.[1289])
 • Požarevac, ortački D. Živojinović i M. Simić[19], [1162], [1988] (oko 1920 - 1942.[1289], [2181]), sedište: Dositejeva 5[16]
 • Beograd (oko 1904.), sedište: Prizrenska br. 5 / niže hotela „Balkan” Terazije.[2151], [2152]

 Biografija

 • Ističe nadimak „Šapčanin”[1152], zvali ga i „Gluvi”[1750]. Otac Milan i majka Kristina[95], kafedžije u Šapcu i Smederevu96. Gimnaziju je pohađao u Šapcu[1155]. Bio je oženjen najpre sa Milevom[2877] sestrom braće Martinović, inače fotografima iz Požarevca (koja je mlada umrla, imali su ćerku Dragicu)[1289], pa sa Katicom[96], [2881]
 • Fotografski atelje je otvario prvo u Smederevu, tu najpre i živi[2878], zatim prelazi u Požarevac[1289], a jedan period, paralelno je radio u oba grada[1983] (oko 1895. godine[2133] i ranije)
 • Ponekad na kartonu - podlozi ističe firmu izbegavajući da navede sedište ateljea, što ukazuje na mogući terenski rad[1152]. Živojinović je delovao kao putujući fotograf u Obrenovcu[1155], Čačku (oko 1906.)[1155], Valjevu[1155] (oko 1903.)[25], Svilajncu (oko 1911.)[1415], [1416], [2643], Užicu[1619], Bajinoj Bašti[1619]...
 • Boravi moguće i radi u Beogradu 1891.[1963] i 1898.[1964], Šapcu 1890.[2703] i 1903.[2189], kao i u banji Lipik 1898.godine (u pomenutoj banji moguće da je radio kao fotografski pomoćnik u nekoj od foto - radnji)[2791]
 • Atelje je imao u ponudi neobičnu fotografiju litografskog crteža poprsja muškarca sa anđelima i cvećem[1984], kao i fotografiju crteža sa scenom izmirenja Milana i Natalije Obrenović[1448]
 • Vrstan majstor portretista16. Ortački atelje Živojinovića i Simića izradio je niz kvalitetnih fotografija: „Devojka golih ramena”[1988], „Kolo srpskih sestara”[1154], „Učenica sa knjigom”[2127]...

Dušan Živojinović je fotograf - saradnik beogradskih novina „Mali žurnal”[2643] i „Balkan”[3104], [3105], a ortaci Živojinović i Simić „Ilustrovanog lista”[3084]

 • Živojinovićeve fotografije vedute Žabara, korišćene su kao predložak za štampu razglednica[2192]
 • Bio je državni službenik (1908.) kao fotograf u Antrop. odeljenju[2585], [2586], ali je ubrzo otpušten[2587]
 • Za rad u ateljeu povremeno zapošljava pomoćnike[1289], [2611] (vične retušu i kopiranju)[2884], [3097], a na terenima kompanjone (braću Martinović, Davida Banjanca[83], [2190], [2191]...)
 • Angažuje učenike[2711]. Kod Dušana, zanat je izučio njegov brat Ilija[96], kao i Gradimir Vulović (1906 - 1908.)[1289]

Fotografije Živojinovića iz beogradskog ateljea i ortačkog ateljea sa Antonijevićem, izuzetno su retke

 • Dušan M. Živojinović bio je nosilac ordena Svetog Save, Belog orla, Albanske spomenice[2927]...
 • Jedan je od osnivača Srpskog[2078], [2377], a zatim i Udruženja fotografa Kraljevine Jugoslavije[109], [2075], predsednik Zanatske komore[1289], [2434] i Zanatlijske banke[1155], osnivač Požarevačke zadruge za kredit i štednju[2531], u mladosti sledbenik ideja Svetozara Markovića, pristalica Vase Pelagića[1548], pa vatreni radikal[1750], aktivan je u političkom životu Srbije i radu zanatskih organizacija[3020], [3021], [3022], [3042], predsednik opštine Požarevac (1920 - 1926.)[16] i narodni poslanik (1923, 1925, 1927 i 1931.)[34], [2434] za srez požarevački[16], pisac[1548], publicista[1155], uređuje „Omladinac” i „Građanin”, piše tekstove i polemike u novinama[2703]...
 • Umro je u Požarevcu 26. 4. 1942. godine[34]. Radnju preuzima Mihajlo M. Simić i vodi je do 1948.[1289]


Tehnika

 • Koristio je braon toner[1984], ferlauf[2797] i majolik[2816] tehnike


Rekvizitorijum

 • Rekvizitorijum: neutralna i uzdužnih šara podna prostirka, neutralna i oslikane (dva drveta i proplanak, stubovi...) pozadine, postament, postavljena, obična i pletene dečije stolice, beli stočić[1985], [1986], [1987], [2127], [2683]...


Karton-podloga označavanje

 • Bernhard Wachtl... / Wien
 • Domaće štamparije (?) bez oznake logotipa, u varijanti namenske štampe, suvenir i sečeni karton, kao i foto - papir (u formi dopisne karte), sa upotrebom štambilja, suvog žiga, nalepnica i rukom pisane firme

Firma: Фотографија Душан М. Живојиновић Шапчанин Смедерево[1984], Фотографија Душанa М. Живојиновићa шапчанинa Пожаревац[1153], [1985], ФОТОГРАФСКИ АТЕЉЕ и завод за увеличавање слика Душ. М. Живојиновића[1987], Живојиновић и Симић ФОТОГРАФИ ПОЖАРЕВАЦ[1162]...

 


povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Ako želite da se Vaša fotografija nađe u FotoMuzeju i pomognete rastu i razvoju naše društvene mreže, možete nam je poslati na procenu na E-mail adresu: office@fotomuzej.com. Fotografije koje šaljete moraju biti u JPG formatu veličine do 300kb, za slučaj da ih imate više. Naš stručni tim će u najkraćem roku izvršiti procenu Vaših fotografija i poslati Vam odgovor.

Molimo Vas da sve fotografije koje nam budete poslali sadržajno budu primerene. U protivnom zadržavamo pravo da Vas isključimo iz naše društvene mreže, i zabranimo bilo kakve privilegije na sajtu.