Gospodin Nika (autor Stojan Jovanović)

Vlasnik: 0922, Id: 801

Naziv ateljea

Fotograf

 • Stojan Jovanović

Tačan datum kada je snimnjena

 • 0

Enterijer / Eksterijer

 • Enterijer

Tehnika

 • Kolodijum (mokri postupak)

Format

 • 65x105 mm (Vizit karta)

Oprema

 • Braon toner, Ferlauf

Očuvanost originala

 • pristojno

Lokacija originala

 • Privatna kolekcija

Vrednost originala

povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Izvor podataka: Fotografi i fotografski ateljei u Srbiji 1860-1918 (period kartonki)
Autor: Miroslav Aleksandrić
Izdavač: FotoMuzej, Beograd; Godina izdanja: 2012

Atelje Stojan Jovanović

Ime i prezime: Stojan Jovanović

Godina rođenja - smrti:

Period aktivnosti: - 1892

Lokacija: Kragujevac, Srbija 

Atelje

 • Kragujevac (od sedamdesetih[1] / osamdesetih godina XIX veka[146], do oko 1892.[1930])
 • Kragujevac, ortački S. Jovanović i S. Stojanović[1380] (osamdesete godine XIX veka).[1]


Biografija

 • Ima navoda da je radio (možda bio i na usavršavanju ?) u Beču[1931]
 • Atelje sa uglednom klijentelom (Mihailo Ilić direktor gimnazije[2138], porodica Kren iz Čačka[878], [1627]...)
 • Sačuvane fotografije i dokumenta govore da je u Čačku radio kao putujući fotograf[878], [1627]
 • Zabeležen je njegov boravak, a moguće i fotografsko delovanje u Beogradu 1883.[1929] i 1892. godine[1930]
 • Jovanovićeve fotografije su dobrog tehničkog kvaliteta[146]
 • Kragujevački atelje u kome je radio Stojan Jovanović, očigledno je od onih improvizovanih i poluotvorenih prostora, čak se na pojedinim fotografijama u kadru vidi utabana zemlja[2177], ili se ispred drvenog podijuma od grubih dasaka da primetiti zemlja i opalo lišće[1374]
 • Na reversnim stranama Jovanovićevih kartona konstatno je štampana ista stilizacija u obliku barjaka, jedino je menjana boja osnove (siva[739], krem[740], crna[741]...), a isto rešenje sa barjakom (na žutoj osnovi[742]) koristišćeno je i kod ortačkog ateljea, samo je firma druga.


Tehnika

 • Koristio je braon toner, majolik[1375] i bombe[146] tehnike


Rekvizitorijum

 • Profesor Debeljković tvrdi da S. Jovanović radi samostalno sedamdesetih, a S. Stojanović i sedamdesetih i osamdesetih godina XIX veka[1], dok Minić i Mihajlović kažu da ambijent i rekviziti ateljea ukazuju da je S. Jovanović produžio delovanje Stojanovićevog i zajedničkog ateljea[146], odnosno da su drvenom podijumu, sivoj pozadini, visokom stočiću sa fiokicama, jednostavnoj portijeri i polufotelji sa metalnim nitnama samo dodati novi rekviziti - balustrada i pilaster[146]
 • Od rekvizitorijuma Stojan Jovanović je koristio i dečiju drvenu stolicu kratkih nogara[1373], drvenu ogradu[1374], ogradu od oblica[2432], a ortački atelje i šarenu podnu prostirku1376, ponekad su fotografije i bez nje, jer se u kadru vidi daščani pod[1380]... U upotrebi su i dve oslikane pozadine sa predstavom ugla nekog salona[146], [740], kao i motivima iz vrta[146], [2177]


Karton-podloga označavanje

 • A. Moll... / Wien

Firma: ФОТОГРАФИЈА С. Јовановића у КРАГУЈЕВЦУ[739], [741], фотографска радионица СТОЈАНОВИЋА и ЈОВАНОВИЋА у Крагујевцу[742], [1376]...


povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Ako želite da se Vaša fotografija nađe u FotoMuzeju i pomognete rastu i razvoju naše društvene mreže, možete nam je poslati na procenu na E-mail adresu: office@fotomuzej.com. Fotografije koje šaljete moraju biti u JPG formatu veličine do 300kb, za slučaj da ih imate više. Naš stručni tim će u najkraćem roku izvršiti procenu Vaših fotografija i poslati Vam odgovor.

Molimo Vas da sve fotografije koje nam budete poslali sadržajno budu primerene. U protivnom zadržavamo pravo da Vas isključimo iz naše društvene mreže, i zabranimo bilo kakve privilegije na sajtu.