Mladenci (autor Ivan Živković)

Vlasnik: 0922, Id: 992

Naziv ateljea

Fotograf

 • Ivan Živković

Snimnjena u periodu

 • 1905 - 1910

Enterijer / Eksterijer

 • Enterijer

Tehnika

 • Želatinski postupak (od 1871)

Format

 • 108x165 mm (Kabinet)

Oprema

 • Ferlauf

Očuvanost originala

 • pristojno

Lokacija originala

 • Privatna kolekcija

Vrednost originala

povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Izvor podataka: Fotografi i fotografski ateljei u Srbiji 1860-1918 (period kartonki)
Autor: Miroslav Aleksandrić
Izdavač: FotoMuzej, Beograd; Godina izdanja: 2012

Atelje Ivan Živković

Ime i prezime: Ivan Živković

Godina rođenja - smrti: 1881 - 1926

Period aktivnosti: 1897 - 1925

Lokacija: Beograd, Srbija 

Atelje

 • Beograd, ortački I. Živković i Č. Antonijević[1404] (oko 1897[69] - 1904.[1112] i 1907.[1112] - 1914.[491], [1669] / 15.[1478] i posle Prvog svetskog rata[87] do oko 1921.[666]), sedište: 1. u dorištu Živka Kuzmanovića, Kolarčeva br. 4[488] (nekadašnji Carigradski drum)1, 2. Kolarčeva br. 5[666], u dvorištu Petra Zarića[487], [489], [492], u avliji do drogerije Guslar[4], [490], [3203]. Telefon br. 215 (u upotrebi je oko 1909.)[1470], a telefon br. 6 - 93 (u upotrebi je od oko 1921.)[3182]
 • Požarevac, ortački I. Živković i Č. Antonijević & M. Dimitrijević (prva decenija XX veka), sedište: Podunavski trg[496]
 • Ribarska banja, ortački I. Živković i Č. Antonijević[483] (oko 1910.[664])
 • Beograd (oko 1902.[1714] i 1922[88], [666] - 1925.[3172]), sedište: 1. Kolarčeva br. 4[1714], 2. Kolarčeva br. 5[87], 3. ?

 Biografija

 • Ivan Živković je rođen u Velikom Gradištu u imućnoj porodici[87]. Fotografski zanat je naučio u Beču[87]
 • Vešt režiser u snimanju grupnih fotografija. One po pravilu deluju neusiljeno i spontano, često kao autentičan isečak iz života srpske prestonice početkom XX veka[88]. Ispoljavao je posebnu sklonost i veštinu prema kolorisanju fotografija[88]
 • Radio je tokom karijere uglavnom u Beogradu i to u ortakluku sa Čedom Antonijevićem. Samostalno Živković deluje[666], [1714], [3172] nakratko, za vreme poslovnog izleta Antonijevića u Požarevac[2181] i posle njegove smrti[88]
 • Ortački fotografski atelje u Kolarčevoj br. 4, izgoreo 1904. godine, a novi „u naročito sazidanoj zgradi” u Kolarčevoj br. 5, Ivan Živković i Čeda Antonijević otvaraju 1907. godine[1112]
 • Atelje I. Živkovića i Č. Antonijevića verovatno je samo sezonski radio paralelno u Ribarskoj Banji i Beogradu (oko 1910.)[664], a možda u Soko Banji (oko 1903.)[486]. Fotografišu i u Boru 1912. godine[1653]
 • Živković i Antonijević su majstori za meku fluidnu svetlost[113]. Objavljuju fotografije u novinama: „Nedelja”[2713], „Mali žurnal”[2627], [2742], „Ilustrovani mali žurnal”[2148], „Ilustrovani list”[3067], „Balkan”[3117], [3119]...
 • Mušterije ortačkog ateljea ugledne su javne ličnosti[2579] (akademici[546], [547], [548], [549], narodni poslanici[2956], glumci[823], pesnici[2741], oficirski kor[3013]...), tu reputaciju zadržao је Živković i u samostalnom radu[830], [1629], [3172]
 • Ortačka radnja organizovala je 1910. godine izložbu svojih radova u Šapcu[1074]
 • U zbirci Narodnog muzeja u Beogradu nalazi se jedan lep portret Ivana Živkovića, rad poznatog srpskog slikara Uroša Predića iz 1918. godine[88]
 • Reklama ortačkog ateljea: „Na usluzi u svako doba amaterima”[4], „Specijalni atelje za preslikavanje -reprodukovanje slika... Pod garancijom prima i izrađuje slike kako posnom tako i masnom bojom. Dopisne karte sa fotografijama”[498], „Preporučuju se za snimanja grupa, tablo - a...“ [2743], „Primaju na izradu slike za spomenike na porcelanu, raznim porcelanskim predmetima kao i na pravom emajlu za medaljone, broševe, igle i td ... Vrše noćna snimanja, kao i snimanja van ateljea” [1996] i „Svi ovi predmeti mogu se poručiti i od srebra i zlata. Ilustrovani katalozi stavljeni na raspoloženje...[3179]
 • U ortačkom ateljeu, kao pomoćnik, radio je Ivan Mijanović[1269] potonji poznati pančevački fotograf. Posao je očigledno bio razgranat, jer Živković i Antonijević potrebuju odjednom po dva[1472], pa i tri[1473] fotografska pomoćnika (npr. specijaliste za kopiranje)[1471] i obučavaju po jednog[1081], do dva učenika[1471]
 • Nakon smrti Antonijevića, Živković nastavlja sa samostalnim radom[87], [499], [1629], u to vreme, pred kraj karijere, dobija status i dvorskog fotografa[3172]. Od Živkovića (1922.) lokal u Kolarčevoj br. 5, najpre preuzima Fotografski - atelje „Vera”[1671] , a od 1927. godine tu radi Fotografski - atelje „Ilustracija”[1188]
 • Ivan Živković je umro i sahranjen u Beogradu.[87]

 TehnikaRekvizitorijum

Rekvizitorijum ortačkog ateljea Živkovića i Antonijevića: šarena podna prostirka, oslikana pozadina (stubovi i rastinje), paravan, cevasti postament, ćilim okačen kao portijera, stolice, cveće[3218]...

 Karton-podloga označavanje

 • Domaće štamparije (?) bez oznake logotipa, u varijanti namenske štampe, kao i suvenir i sečeni karton sa upotrebom štambilja i suvog žiga ateljea i rukom pisane firme

Firma: Живковић[1629], АТЕЉЕ БЕОГРАД ЖИВКОВИЋ[499], Живковић и Антонијевић Београд[491]...

 


povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Ako želite da se Vaša fotografija nađe u FotoMuzeju i pomognete rastu i razvoju naše društvene mreže, možete nam je poslati na procenu na E-mail adresu: office@fotomuzej.com. Fotografije koje šaljete moraju biti u JPG formatu veličine do 300kb, za slučaj da ih imate više. Naš stručni tim će u najkraćem roku izvršiti procenu Vaših fotografija i poslati Vam odgovor.

Molimo Vas da sve fotografije koje nam budete poslali sadržajno budu primerene. U protivnom zadržavamo pravo da Vas isključimo iz naše društvene mreže, i zabranimo bilo kakve privilegije na sajtu.