Muškarac sa brkovima i bradom (autor Rohus Alijančić)

Vlasnik: 0922, Id: 775

Naziv ateljea

Fotograf

 • Rohus Alijančić

Snimnjena u periodu

 • 1861 - 1870

Enterijer / Eksterijer

 • Enterijer

Tehnika

 • Kolodijum (mokri postupak)

Format

 • 65x105 mm (Vizit karta)

Oprema

 • Braon toner, Ferlauf

Očuvanost originala

 • podnošljivo

Lokacija originala

 • Privatna kolekcija

Vrednost originala

povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Izvor podataka:
Autor:
Izdavač: , ; Godina izdanja:

Atelje Rohus J. Alijančić

Ime i prezime: Rohus J. Alijančić

Godina rođenja - smrti:

Period aktivnosti: 1855 - 1875

Lokacija:  

Atelje

 • Zagreb (oko 1855.), sedište: Ilica[2905], povremeni - putujući
 • Osijek (oko 1864.[57], verovatno i ranije[2905])
 • Zemun (oko 1865.)[57], sedište: Glavna ulica br. 228[455], na mestu gde se danas nalazi hotel „Grand”[78] / zgrada bivše RK „Beograd”[2355]
 • Beograd (1868.)[1677], sedište: 1. u bašti Veljka Savića, trgovca, spram bašte knjaza Karađorđevića[164], [1677], 2. kod Delijske česme, preko do Nikolajevićeve bašte[1], [454]
 • Pančevo (oko 1875.[180] i pre, odnosno prva polovina sedamdesetih godina XIX veka)
 • Sisak (oko 1875.).[59], [591]


Biografija

 • Rodom iz Kajera, Gornje Krajinsko[1677]. Poreklom Slovenac[78], mada ima navoda da je možda Jevrejin[190]
 • Pojedini istoričari fotografije svrstavaju ga u putujuće fotografe[190]. Svoje fotografije ponekad je lepio na „klot” sečenu karton - podlogu bez oznake svoje firme, a što opet ukazuje na mogući putujući rad[3169], [3170]
 • Molbu za otvaranje fotografske radnje u Beogradu Alijančić je podneo 15. maja 1868. godine[1677]
 • Reklama za novootvoreni atelje u Beogradu: „Snimanja preduzimaju svaki dan i na svakom vremenu”, što bi značilo da je prekriven staklom[153]
 • Pored uobičajene ponude fotografskih usluga, beogradski atelje nudi: „razne fotografske slike, slike sviju zemalja arhitekturskih i drugih znamenitih snimaka, takođe sa umerenom cenom, a mogu sve po porudžbinama i ovđe snimati...”[164]. U prodaji imaju i fotografije Milana Obrenovića u uzrastu dečaka[2296]
 • Fotografisao je vedute Beograda[1406]. Alijančićeva fotografija izgleda Beograda iskorišćena je kao predložak za litografiju u boji, koja je štampana u Beču[1268]
 • Prvi fotograf u Zemunu[78], [2355]. Sačuvane fotografije svedoče da je posao obavljao veoma kvalitetno, na visokom tehničkom, pa i estetskom nivou[78]
 • Fotograf koji je imao atelje u mnogim gradovima Austrijske carevine[163] i koji se izgleda nigde nije dugo zadržavao. Sudeći po relativno većem broju sačuvanih fotografija najduže je delovao u Pančevu
 • U Zagrebu je zainteresovanima nudio na prodaju fotografske aparate za dagerotipiju i fotografiju sa svim potrebnim priborom, a uz to i poduku u osam lekcija[2905]
 • Izlagao „sliku fotografičku” u Zagrebu 1864. godine na Prvoj gospodarskoj izložbi[59], [2905]


Tehnika

 • U radu je često koristio ferlauf tehniku[454], [455] i braon toner[456]


Rekvizitorijum

 • Neutralna pozadina, neutralna i bar tri šarene podne prostirke, postament, stilska i obična kućna stolica, fotelja, stilski masivni stočić, portijera[456], [2388], [2389], [2544], [2561], [2906], [3169]...


Karton-podloga označavanje

 • Bečke štamparije (?) bez oznake logotipa u varijanti namenske štampe firme i sečenog kartona

Firma: Фотографска радiоница Р. АЛЯНЧИЋА у Београду, одђ. Делинске чесме преко одђ. Николаевићеве баште[454], FOTOGRAFIE von R. ALIANČIĆ Hauptgasse No 228 SEMLIN[455], Photographie -Atelier des R. ALIANČIĆ in PANCSOVA[457], Photographie von R. ALIANČIĆ SISSEK[2906]...


povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Ako želite da se Vaša fotografija nađe u FotoMuzeju i pomognete rastu i razvoju naše društvene mreže, možete nam je poslati na procenu na E-mail adresu: office@fotomuzej.com. Fotografije koje šaljete moraju biti u JPG formatu veličine do 300kb, za slučaj da ih imate više. Naš stručni tim će u najkraćem roku izvršiti procenu Vaših fotografija i poslati Vam odgovor.

Molimo Vas da sve fotografije koje nam budete poslali sadržajno budu primerene. U protivnom zadržavamo pravo da Vas isključimo iz naše društvene mreže, i zabranimo bilo kakve privilegije na sajtu.