Pešadijski potporučnik Stevan Ristić (autor Spira Dimitrijević)

Vlasnik: Miroslav Aleksandrić, Id: 2293

Naziv ateljea

Fotograf

 • Spira Dimitrijević

Tačan datum kada je snimnjena

 • 1914

Enterijer / Eksterijer

 • Enterijer

Tehnika

 • Film crno/beli (od 1888)

Format

 • 82,5x165 mm (Makart)

Očuvanost originala

 • pristojno

Lokacija originala

 • Privatna kolekcija

Vrednost originala

povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Izvor podataka: Fotografi i fotografski ateljei u Srbiji 1860-1918 (period kartonki)
Autor: Miroslav Aleksandrić
Izdavač: FotoMuzej, Beograd; Godina izdanja: 2012

Atelje Spira Dimitrijević

Ime i prezime: Spira Dimitrijević

Godina rođenja - smrti:

Period aktivnosti: 1894

Lokacija: Niš, Srbija 

Atelje

 • Niš[120], [1404], [1643] (oko 1894[2567] - 1915.[599], [2496] i dvadesetih godina XX veka[1266], [3208] i kasnije[1564]), sedište: 1. Vožda Karađorđa br. 71[2908] , 2. Đeneral Belimarkovića br. 71[601] (ista adresa ?), 3. Voždova br. 16[1564]
 • Niš, ortački P. Aranđelović i S. Dimitrijević (oko 1896.).[2644]


Biografija

 • Ima indicija da je 1890. godine delovao u Svilajncu, iste godine boravi a možda i radi u Beogradu[1904]
 • Kao jedan od najboljih zanatskih fotografa, izlagao je15 foto - portreta (osoba u srpskoj narodnoj nošnji) [2595] na Balkanskoj izložbi u Londonu 1907.[107]. Fotograf - saradnik je „Malog žurnala” (1910.)[1665] i „Balkana” (1913.) [3128]
 • Klijentela ateljea: ministar, Nastas Petrović[46], glumci[113] (Vitomir Bogić[920], Mihailo Lazić - Stric[921], Dimitrije Nišlić[922], Katica Lazić[923]...), ali i železničari[1557], vojska[607], [ 2291]...
 • Fotografije nastale u ovom ateljeu prepoznaju se po rafiniranoj pažnji koja se ukazuje nevestama, iako na grupnim portretima pompezno paradiraju oficiri srpske vojske u luksuznim i bogato ukrašenim uniformama[150]
 • Od istorijskog značaja je Dimitrijevićev snimak crkve Svete Trojice u Gornjem Androvcu iz 1903.[2729]
 • Jedan od retkih fotografa u unutrašnjosti Kraljevine Srbije koji je još početkom XX veka u nazivu firme isticao adresu radnje[599], [601], [607], [2908]. Fotografski atelje Spire Dimitrijevića bio zavidne veličine, jer se u njemu odjednom mogla fotografisati oveća grupa mušterija odjednom (npr. čak 24 svata) [2826]
 • Gradski fotograf, pripadao je trgovačko - zanatlijskom staležu, pretplatnik je niških novina „Trgovina”[3043]
 • Atelje je imao u ponudi luksuznu (reljefnu) varijantu karton - podloge u obliku povelje606 i pergament papir za pakovanje fotografija[2496], a sve shodno zahtevima mušterija
 • Objavljuje fotografije (1926.) u „Ilustrovanom listu”[3208]. Spirinu radnju u Nišu nasledio je sin Đorđe[2573]
 • Na adresi Voždova br. 16 u Nišu, pred Drugi svetski rat radio je kao fotograf Dragoslav V. Todorović.[2946]


Tehnika

 • Za portrete koristio je ferlauf tehniku[600], [844] i braon toner[1133]

 Rekvizitorijum

 • Rekvizitorijum: neutralne (bez, ili sa jedva primetnim šarama ) podne prostirke[599], [601], [606], [607 ], neutralna[1557], [1692] i diskretno oslikana pozadina (deo sa niskim rastinjem, u lišće zarasli stub, bela balustrada u daljini[602], [604], [605], [607], [608], i drugi deo kao unutrašnjost nekog salona[843], [958], mada ne treba isključiti mogućnost da se radi o dve različite pozadine), postament[1692], metalna ograda od kovanog gvožđa[1133], stilska[1804] i obične stolice[2826], pletena klupica[599], bogato izrezbareni sto sa anđelom[601], [608], [843], stočić[2087], balustrada[2098], parkovska klupa[2730]... Bebe su fotografisane u stolici sa zastrtom šarenom draperijom[602], [603], [604]
 • Spira Dimitrijević je koristio isti postament i metalnu ogradu kao i dvorski fotograf Petar Aranđelović[1133], [2180]


Karton-podloga označavanje

 • R. Turkel, Turkel & Steiner, C. E & C. AG, Ceco, Photo Comp. ... / Wien
 • M. Kamermanđ, Ruse
 • Inostrane i domaće štamparije u varijanti namenske štampe i sečenog kartona bez oznake logotipa, kao i foto - papir (u formi dopisne karte) sa upotrebom štambilja i suvog žiga firme

 

Firma: фотографски Атеље Спире Димитријевића Ниш Улица Вожда Карађорђа Бр. 71[599], С. Димитријевић НИШ[659], Спира Димитријевић фотограф Ниш[660], ФОТО - АТЕЉЕ С. ДИМИТРИЈЕВИЋА НИШ ВОЖДОВА 16[1564], Спира Димитријевић НИШ[2826], ФОТО - АТЕЉЕ НИШ С. ДИМИТРИЈЕВИЋ[2834]...


povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Ako želite da se Vaša fotografija nađe u FotoMuzeju i pomognete rastu i razvoju naše društvene mreže, možete nam je poslati na procenu na E-mail adresu: office@fotomuzej.com. Fotografije koje šaljete moraju biti u JPG formatu veličine do 300kb, za slučaj da ih imate više. Naš stručni tim će u najkraćem roku izvršiti procenu Vaših fotografija i poslati Vam odgovor.

Molimo Vas da sve fotografije koje nam budete poslali sadržajno budu primerene. U protivnom zadržavamo pravo da Vas isključimo iz naše društvene mreže, i zabranimo bilo kakve privilegije na sajtu.