Pivara Dj. Vajfert A.D. Beograd (autor Ronai)

Vlasnik: 7682, Id: 800

Naziv ateljea

Tačan datum kada je snimnjena

  • 0

Enterijer / Eksterijer

  • Enterijer

Tehnika

  • Želatinski postupak (od 1871)

Format

  • 300x400 mm

Očuvanost originala

  • veoma dobro

Lokacija originala

  • Privatna kolekcija

Vrednost originala

povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Izvor podataka:
Autor:
Izdavač: , ; Godina izdanja:

Foto-Atelje Ronai

Ime i prezime: Ronai

Godina rođenja - smrti:

Period aktivnosti:

Lokacija:  

AteljeBiografijaTehnikaRekvizitorijumKarton-podloga označavanje


povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Ako želite da se Vaša fotografija nađe u FotoMuzeju i pomognete rastu i razvoju naše društvene mreže, možete nam je poslati na procenu na E-mail adresu: office@fotomuzej.com. Fotografije koje šaljete moraju biti u JPG formatu veličine do 300kb, za slučaj da ih imate više. Naš stručni tim će u najkraćem roku izvršiti procenu Vaših fotografija i poslati Vam odgovor.

Molimo Vas da sve fotografije koje nam budete poslali sadržajno budu primerene. U protivnom zadržavamo pravo da Vas isključimo iz naše društvene mreže, i zabranimo bilo kakve privilegije na sajtu.