Podoficir sa bajonetom (autor Dimitrije Dimitrijević)

Vlasnik: 0922, Id: 781

Naziv ateljea

Fotograf

 • Dimitrije Dimitrijević

Snimnjena u periodu

 • 1881 - 1890

Enterijer / Eksterijer

 • Enterijer

Tehnika

 • Kolodijum (mokri postupak)

Format

 • 65x105 mm (Vizit karta)

Oprema

 • Braon toner

Očuvanost originala

 • oštećeno

Lokacija originala

 • Privatna kolekcija

Vrednost originala

povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Izvor podataka: Fotografi i fotografski ateljei u Srbiji 1860-1918 (period kartonki)
Autor: Miroslav Aleksandrić
Izdavač: FotoMuzej, Beograd; Godina izdanja: 2012

Atelje Dimitrije - Mita M. Dimitrijević

Ime i prezime: Dimitrije Mita M. Dimitrijević

Godina rođenja - smrti:

Period aktivnosti: 1879 - 1919

Lokacija: Požarevac, Srbija 

Atelje

 • Pančevo, ortački Lekić i Dimitrijević (oko 1879.[617])
 • Smederevo[1403], [1404], [1643], [2133] (oko 1885[104] - 1910.[120], sa prekidima)
 • Požarevac[1403], [1404], [2133] (oko 1891[2181] / 93[1289] - 1916.[2181] / 19.[1621], sa prekidima), sedište: Podunavski trg[2185], [2350], [2424], preko od Opštine ka Ribarskoj ulici (Sinđelićeva br. 2)[16]
 • Požarevac, ortački M. Dimitrijević i Č.Antonijević (oko 1902[2181] - 1910.[120]), sedište: Podunavski trg[495]
 • Požarevac, ortački I. Živković i Č. Antonijević & M. Dimitrijević (prva decenija XX veka), sedište: Podunavski trg[496]
 • Požarevac, ortački M. Dimitrijević i M. Simić[183] (oko 1919.).[2821]


Biografija

 • Nadimak Mita[1289], [2207]. Fotografsku veštinu je moguće naučio od Nikole Lekića, prvog ortaka
 • Jedan period paralelno je radio fotografski posao u Smederevu i Požarevcu[619], [620], [1130]
 • Ima nekih navoda u sručnoj literaturi da je imao stalni atelje i u Beogradu[104]
 • Delovao je i kao putujeći fotograf[1688] po okolnim mestima (npr. oko 1904. godine u Mladenovcu[624], a sa Antonijevićem u Smederevskoj Palanci oko 1905.[184]...)
 • Kao jedan od najboljih zanatskih fotografa, Dimitrijević je izlagao vedute i panorame Požarevca na Balkanskoj izložbi u Londonu 1907. godine[107], [1621] (15 fotografija)[2595]. Snimci su mu objavljivani i na stranicama beogradskih novina „Mali žurnal” (motivi iz života Jevreja)[2652] i „Večernje novosti”[2898]
 • Početkom XX veka fotografisao je upravnu zgrade Ljubičevske ergele[998]
 • Ugledna klijentela posećuje Dimitrijevićev atelje[827], [1622], [2181], kao i onaj ortački sa Antonijevićem[828]
 • Fotografija vedute Golupca, rad ortaka Dimitrijevića i Antonijevića upotrebljena je kao predložak za štampu razglednice[2186]
 • Aktivno je učestvovao u društvenom životu Požarevca[2712]
 • U radnji Mite Dimitrijevićeva kao pomoćnik radio je Mihajlo Simić[1289], a jedan period bio je i ortak[183]
 • Fotografije iz ortačkog ateljea Dimitrijevića sa Simićem i trojnog ortačkog sa Živkovićem i Antonijevićem izuzetno su retke
 • U toku Prvog svetskog rata bio je u poslovnim odnosima sa braćom Pena[2181].Dimitrijevićev požarevački atelje 1920.[1289], ili 1923. godine[2181] preuzeo je poznati požarevački međuratni fotograf Gradimir D. Vulović[16], [1289], [2181]
 • Nije imao decu, pa je usvojio Milku Jenčić[284]. Kod poočima je Milka (kasnije utada Antić) izučila zanat, najpre poseduje fotografsku radnju u Požarevcu, a od 1928. godine sa porodicom se seli u Valjevu[2181]
 • U Slavonskom Brodu deluje (pre i posle Prvog svetskog rata) kao fotograf, izvesni P. Dimitrijević.[59], [2812]


Tehnika

 • Koristio je braon toner[2424], ferlauf[618] i majolik[1014], [1015] tehnike i maske[2047], [2300]. Izrađivao tabloe[2181]

 Rekvizitorijum

 • Rekvizitorijum: neutralna[2424] i bar tri različite šarene[493], [495], [623] podne prostirke, neutralna[620] i bar četiri različite oslikane[493], [495], [623], [2424] pozadine, kućna stolica i stilska fotelja[2424], stočić i postament[493]...


Karton-podloga označavanje

 • Bernhard Wacht (i u varijanti suvenir), Eisenschinil & Wachtl... / Wien
 • Lith. J. Beranek - Temišvar
 • Inostrane i domaće štamparije bez oznake logotipa u varijanti namenske štampe, suvenir i sečeni karton sa upotrebom štambilja i rukom pisane firme. Na pojedinim kartonima ortaka Dimitrijevića i Antonijevića oštampani su logotipi srpskih štamparija Savić i Komp[494], [497] i Andra Petrović[661]

Firma: Lekic & Dimitrijevic Atelier Pancsova[1017], [1970], Photograph M. DIMITRIEWICS SMEDEREWO[1131], ФОТОГРАФСКИ уметнички завод М. ДИМИТРИЈЕВИЋА Смедерево[621], [683], Фотографски Атеље М. Димитријевић Пожаревац[622], фотографија М. Димитријевић ПОЖАРЕВАЦ[623], Фотограф М. Димитријевић Пожаревац[2304], Фотографи М. ДИМИТРИЈЕВИЋ и Ч. АНТОНИЈЕВИЋ ПОЖАРЕВАЦ[1150], [2907]...


povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Ako želite da se Vaša fotografija nađe u FotoMuzeju i pomognete rastu i razvoju naše društvene mreže, možete nam je poslati na procenu na E-mail adresu: office@fotomuzej.com. Fotografije koje šaljete moraju biti u JPG formatu veličine do 300kb, za slučaj da ih imate više. Naš stručni tim će u najkraćem roku izvršiti procenu Vaših fotografija i poslati Vam odgovor.

Molimo Vas da sve fotografije koje nam budete poslali sadržajno budu primerene. U protivnom zadržavamo pravo da Vas isključimo iz naše društvene mreže, i zabranimo bilo kakve privilegije na sajtu.