Prvi Svetski Rat - Fotograf Milan Bunuševac,ađutant Petar i komandir telegrafskog odeljenja Mića (autor Milan Bunuševac)

Vlasnik: 0922, Id: 1508

Naziv ateljea

Fotograf

 • Milan Bunuševac

Tačan datum kada je snimnjena

 • 1917

Enterijer / Eksterijer

 • Eksterijer

Tehnika

 • Želatinski postupak (od 1871)

Format

 • 90x130 mm

Očuvanost originala

 • pristojno

Lokacija originala

 • Privatna kolekcija

Vrednost originala

povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Izvor podataka: Fotografi i fotografski ateljei u Srbiji 1860-1918 (period kartonki)
Autor: Miroslav Aleksandrić
Izdavač: FotoMuzej, Beograd; Godina izdanja: 2012

Atelje Milan V. Bunuševac

Ime i prezime: Milan V. Bunuševac

Godina rođenja - smrti:

Period aktivnosti: 1891 - 1920

Lokacija: Vranje, Srbija 

Atelje

 • Vranje[120] (od devedesetih godina XIX veka[1], [ 2275] do 1914. i dvadesete godine XX veka[578], [2485]).


Biografija

 • Trgovinsko - zanatlijski šematizmi Kraljevine Srbije za 1900 - 1901. i 1905. beleže Bunuševca kao jedinog prijavljenog fotografa u Vranju[1403], [1643]. Firma 1910. godine potrebuje fotografskog pomoćnika[2656]
 • Prostor ateljea u Vranju, bio je zavidne veličine[2174] (u kadru pojedinih fotografija čak 32 osobe)[2448]
 • Bunuševac je fotograf glumišta (npr. Radomir M. Petrović)[234], srpske vojske[2275] (za potrebe fotografisanja Prvog pešadijskog puka štampao je poseban karton - podlogu)[2463], sudija[2749]...

Nije se libio da snima portrete iz profila, što je kod srpskih fotografa starije generacije retkost[577], ili da fotografiše mušterije obučene u neobične kostime (npr. u japanski kimono sa odgovarajućim papirnim suncobranom)[1446]. Grupne fotografije Bunuševca odlikuju se pažljivom postavkom scene[2750]

 • Izdavao je razglednice sa motivima iz Vranja[1767], [1797], [1 798]. Takođe njegove fotografije koristili su drugi izdavači kao predložak za štampu razglednice Vranja i okoline[1768], kao i Vranjske Banje[2569]
 • Protokolisano je da je odsedao u Beogradu 1897. godine[1900], a možda i delovao kao putujući fotograf
 • Fotografiše scene iz Balkanskih ratova, koje su objavljivane u beogradskom listu „Ilustrovani Mali Žurnal”[1647]. Učesnik je Prvog svetskog rata kao rezevni narednik, 1. pešadijskog puka Moravske divizije[23]. Po odobrenju komande snimao je događaje iz rata[23]. Radio je u fotografskoj sekciji Vrhovne komande[23]
 • Saradnik je međuratnih novina„Ilustrovani list”[3089]. Koristio je ferlauf tehniku[2275] i braon toner[1720]


TehnikaRekvizitorijum

 • Rekvizitorijum: različite pozadine (tamna[3240] i svetla[3282] neutaralna, siva sa diskretnim crtežom klasja[1719], jezerce i dve breze[2111], sa ozidanom ogradom i stubom obraslim u rastinjem u prednjem planu pejzaža i sa drvećem i kućama u pozadini[575], [577], kao i trodelna - prikaz unutrašnjosti salona, šumskog pejzaža i prozora sa lusterom[2448]...), daščani pod[2174] pokriven čupavim tepihom[578], ili podnom prostirkom neutralnih boja, očigledno namenski izabranom da se uklopi u pozadinu[575], [576], [577], [845], masivna ograda[575], [845], fotelja sa izrezbarenim naslonom[1718], obične kućne stolice[576], kao i laka stolica i stočić od bambusa[575], portijera[2749]...


Karton-podloga označavanje

 • Bernh. Wachtl... / Wien
 • L. Zimmer - Friedmann, Berlin
 • Inostrane i domaće štamparije u varijanti namenske štampe, sečenog kartona (bez oznake logotipa), kao i foto -papir (u formi dopisne karte) sa upotrebom nalepnice, suvog žiga i štambilja firme

Firma: Фотографски Атеље Милана В. Бунушевца у ВРАЊЕ[577], М. В. Бунушевац МОДЕРНИ ФОТОГРАФСКИ АТЕЉЕ ВРАЊЕ[2111], први фотограф. атиље Милан В. Бунушевац у ВРАЊЕ[2275], М. В. Бунушевац ВРАЊЕ (avers)[845], БУНУШЕВАЦ ФОТОГРАФ - ВРАЊЕ[255], МИЛАН В. БУНУШЕВАЦ[1446]...


povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Ako želite da se Vaša fotografija nađe u FotoMuzeju i pomognete rastu i razvoju naše društvene mreže, možete nam je poslati na procenu na E-mail adresu: office@fotomuzej.com. Fotografije koje šaljete moraju biti u JPG formatu veličine do 300kb, za slučaj da ih imate više. Naš stručni tim će u najkraćem roku izvršiti procenu Vaših fotografija i poslati Vam odgovor.

Molimo Vas da sve fotografije koje nam budete poslali sadržajno budu primerene. U protivnom zadržavamo pravo da Vas isključimo iz naše društvene mreže, i zabranimo bilo kakve privilegije na sajtu.