Srpski oficir (autor Moric Lecter)

Vlasnik: 0922, Id: 878

Naziv ateljea

Fotograf

 • Moric Lecter

Snimnjena u periodu

 • 1881 - 1890

Enterijer / Eksterijer

 • Enterijer

Tehnika

 • Želatinski postupak (od 1871)

Format

 • 65x105 mm (Vizit karta)

Oprema

 • Braon toner, Ferlauf

Očuvanost originala

 • pristojno

Lokacija originala

 • Privatna kolekcija

Vrednost originala

povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Izvor podataka: Fotografi i fotografski ateljei u Srbiji 1860-1918 (period kartonki)
Autor: Miroslav Aleksandrić
Izdavač: FotoMuzej, Beograd; Godina izdanja: 2012

Atelje Moric L. Lecter

Ime i prezime: Moric L. Lecter

Godina rođenja - smrti:

Period aktivnosti: 1872 - 1889

Lokacija: Sombor, Srbija 

Atelje

 • Sombor (oko 1872[13] - 1873.[2208])
 • Kragujevac M. Lecter i naslednici (oko 1888[1372] - 1889.[260], [1408]).


Biografija

 • Majka (maćeha ?) Ana i otac Lazar, braća Gustaf, Mano i Jozef , sestre Gizela i Ilka[1681]. Svi članovi porodice Lecter bili su fotografi. Tvrdili su za sebe da su luteranske vere[1681], mada ima navoda da su Jevreji[193]
 • Fotografsku veštinu po svemu sudeći, naučio je od oca Lazara. Bio je oko 1880. godine na obuci u Parizu zajedno sa bratom Gustavom[1681]
 • Na somborskim fotografijama označavao je na kartonu - podlozi godinu fotografisanja[1792]
 • Snimao je vedute (npr. panoramski snimak Sombora)[36]
 • Odsedao je 1880. godine u beogradskom hotelu „Laf” kao fotograf iz Niša[1941]. Takođe, 1885. godine dolazio je u prestinicu, ovaj put kao fotograf iz B. Pešte[1942]. U Beogradu, kao i u pomenutim gradovima, verovatno je radio u porodičnoj fotografskoj firmi
 • U prilog priče o porodičnoj firmi govori činjenica da je Moricov otac Lazar, u Beogradu (1888.) protokolisan kao fotograf iz Kragujevca[1944], [1945], a kragujevačka firma zvanično se vodila na Morica
 • Na kragujevačkom kartonu - podlozi firmu ateljea označavao je isključivo na aversnoj strani, dok je revers čist i bez ikakve štampe[260], [650], [737], [738]
 • Nepoznata su nam imena naslednika, kao i da li su (kragujevačku) radnju nasledili na osnovu rodbinske veze, ili kupovinom firme i prava na korišćenje oznake „kraljevski fotograf”.[146]


Tehnika

 • Za portrete koristio je braon toner[737], ferlauf[1372] i majolik tehnike[737]


Rekvizitorijum

 • Rekvizitorijum somborskog ateljea: dve različite podne prostirke, bar dve neutralne (svetla i tamna, obe sa coklom pri dnu) i jedna oslikana pozadina, portijera, postament, stilska fotelja, stolica[1792], [1793], [1794], [2269], [2449]...
 • Od scenskih rekvizita kragujevački atelje upotrebljava: šarenu[650], [738] i neutralnu[260], [1012] podnu prostirku, neutralnu[1408] i karakterističnu oslikanu pozadinu (balkon sa dva dupla stuba i baldahinom, sa pogledom na neku kuću)[650], [738], [1012], četvrtasti beli pilaster[650], [738], portijeru[650], stilsku fotelju[260], običnu kućnu stolicu[1012]...
 • Zanimljiva je upadljiva sličnost oslikane pozadine iz kragujevačkog ateljea Morica Lectera, sa pozadinom iz ateljea Vase Danilovića u Beogradu (ona na kojoj su stubovi i baldahin)[146]


Karton-podloga označavanje

 • Bečke štamparije bez oznake logotipa, u varijanti namenske štampe

Firma: КР. СРП. ФОТОГРАФ МОРИЦ ЛЕЦТЕР НАСЛЕДНИЦИ КРАГУЈЕВАЦ[737], МОРИЦ ЛЕЦТЕР КР. СРП. ФОТОГРАФ НАСЛЕДНИЦИ КРАГУЈЕВАЦ[260], [1012], [1408], Letzter M. Fenykepesz Sombor[1793], [1794]...


povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Ako želite da se Vaša fotografija nađe u FotoMuzeju i pomognete rastu i razvoju naše društvene mreže, možete nam je poslati na procenu na E-mail adresu: office@fotomuzej.com. Fotografije koje šaljete moraju biti u JPG formatu veličine do 300kb, za slučaj da ih imate više. Naš stručni tim će u najkraćem roku izvršiti procenu Vaših fotografija i poslati Vam odgovor.

Molimo Vas da sve fotografije koje nam budete poslali sadržajno budu primerene. U protivnom zadržavamo pravo da Vas isključimo iz naše društvene mreže, i zabranimo bilo kakve privilegije na sajtu.