Železničar Milivoje sa suprugom latinkom
Period: 1912 - 1918
Id: 1495, Vlasnik: Miroslav Aleksandrić