Žena sa biblijom
Autor: Ana Feldman
Period: 1865 - 1870
Id: 1816, Vlasnik: Miroslav Aleksandrić