Devojčica u položaju pričešća (euharistije)
Datum: 1905
Id: 1033, Vlasnik: 0922