Devojka u gradskoj nošnji sa kišobranom
Period: 1861 - 1870
Id: 10, Vlasnik: 0922