Izvlačenje na položaj teške francuske artiljerije
Datum: 1917
Id: 2108, Vlasnik: 0922