Krsno ime, sečenje kolača u puku na položaju
Period: 1914 - 1918
Id: 2333, Vlasnik: 0922