Mladenci sa svatovima
Period: 1890 - 1895
Id: 1463, Vlasnik: Miroslav Aleksandrić
Mladenci Natalija i Svetozar
Period: 1891 - 1900
Id: 561, Vlasnik: 0922
Mladenci
Naziv: Mladenci
Datum: 1896
Id: 1860, Vlasnik: 0922
Mladenci
Naziv: Mladenci
Autor: Atelje Kenig
Period: 1900 - 1905
Id: 1472, Vlasnik: Miroslav Aleksandrić
Mladenci
Naziv: Mladenci
Autor: Svačko Josef
Period: 1900 - 1905
Id: 1869, Vlasnik: Sadiković Enver - Enko
Mladenci
Naziv: Mladenci
Period: 1900 - 1905
Id: 2584, Vlasnik: 0922
Mladenci i stari svat
Autor: Atelje Kenig
Period: 1900 - 1905
Id: 1267, Vlasnik: 0922
Mladenci sa starim svatom
Autor: Atelje Kenig
Period: 1900 - 1905
Id: 1286, Vlasnik: 0922
Mladenci sa starim svatom
Autor: Atelje Kenig
Period: 1900 - 1905
Id: 1287, Vlasnik: 0922
Mladenci
Naziv: Mladenci
Period: 1901 - 1910
Id: 168, Vlasnik: 0922
Mladenci Danica i Milorad sa deverom
Datum: 1907
Id: 874, Vlasnik: 0922
Mladenci Jovica i Mina
Datum: 1906
Id: 880, Vlasnik: 0922
Mladenci sa deverom
Period: 1901 - 1910
Id: 474, Vlasnik: 0922
Mladenci
Naziv: Mladenci
Period: 1905 - 1910
Id: 992, Vlasnik: 0922
Mladenci
Naziv: Mladenci
Autor: Atelje Kenig
Period: 1905 - 1910
Id: 1263, Vlasnik: 0922
Mladenci
Naziv: Mladenci
Autor: Atelje Kenig
Period: 1905 - 1910
Id: 1352, Vlasnik: 0922
Mladenci
Naziv: Mladenci
Autor: Atelje Kenig
Period: 1905 - 1910
Id: 1360, Vlasnik: 0922
Mladenci
Naziv: Mladenci
Period: 1905 - 1910
Id: 1934, Vlasnik: 0922
Mladenci Andreja i Savka Mladenović sa starim svatom
Autor: Atelje Kenig
Datum: 1907
Id: 1254, Vlasnik: 0922
Mladenci Bosa i Dragojlo Čairović
Autor: Atelje Kenig
Datum: 1908
Id: 1364, Vlasnik: 0922