Mladenci Mijailo i Živka sa starim svatom
Autor: Atelje Kenig
Datum: 1909
Id: 1293, Vlasnik: 0922
Mladenci Miloje i Angelina sa starim svatom
Datum: 1907
Id: 1126, Vlasnik: 7682
Mladenci Nada i Aca
Autor: Atelje Kenig
Datum: 1908
Id: 1865, Vlasnik: 0922
Mladenci Nikola i Zorka Đorđević sa kumom Kosovljaninom
Datum: 1910
Id: 983, Vlasnik: 0922
Mladenci Persida i Božidar sa starim svatom
Datum: 1907
Id: 1044, Vlasnik: 0922
Mladenci sa starim svatom
Autor: Atelje Kenig
Period: 1905 - 1910
Id: 1262, Vlasnik: 0922
Mladenci Velizar i Dara Čedomirović sa kumovima
Autor: Atelje Zrak
Datum: 1911
Id: 1194, Vlasnik: 0922
Mladenci sa deverom
Period: 1910 - 1912
Id: 1575, Vlasnik: fotomuzej
Mladenci
Naziv: Mladenci
Datum: 1913
Id: 1563, Vlasnik: Petar Savić
Mladenci Rozli i Tani
Datum: 1913
Id: 1564, Vlasnik: Petar Savić
Mladenci sa deverom
Autor: Atelje Kenig
Period: 1910 - 1914
Id: 1918, Vlasnik: 0922
Mladenci sa deverom
Period: 1910 - 1915
Id: 1491, Vlasnik: Miroslav Aleksandrić
Mladenci Dara i Miša
Datum: 0
Id: 741, Vlasnik: 0922
Mladenci sa starim svatom
Period: 1911 - 1920
Id: 922, Vlasnik: 0922
Mladenci sa starim svatom i još četiri žene
Period: 1912 - 1914
Id: 1433, Vlasnik: Miroslav Aleksandrić
Mladenci
Naziv: Mladenci
Datum: 1930
Id: 1585, Vlasnik: 0922
Mladenci sa svatovima
Autor: Atelje Kenig
Period: 1930 - 1935
Id: 1471, Vlasnik: Miroslav Aleksandrić