Mladići sa cvećem u reverima sakoa
Period: 1890 - 1895
Id: 1031, Vlasnik: 0922