Muškarac sa bradom i brkovima
Period: 1861 - 1870
Id: 262, Vlasnik: 0922
Muškarac sa brkovima
Period: 1861 - 1870
Id: 49, Vlasnik: 0922
Muškarac sa brkovima
Period: 1861 - 1870
Id: 311, Vlasnik: 0922
Muškarac sa brkovima i bradom
Period: 1861 - 1870
Id: 771, Vlasnik: 0922
Muškarac sa brkovima i bradom
Period: 1861 - 1870
Id: 775, Vlasnik: 0922
Muškarac sa bradom i brkovima
Period: 1865 - 1870
Id: 1614, Vlasnik: 7682
Muškarac sa brkovima
Period: 1865 - 1870
Id: 1615, Vlasnik: 7682
Muškarac sa bradom i brkovima
Period: 1870 - 1875
Id: 1562, Vlasnik: Miodrag Milovanović
Muškarac sa bradom i brkovima
Datum: 1872
Id: 1622, Vlasnik: 7682
Muškarac sa bradom i brkovima
Period: 1870 - 1875
Id: 1641, Vlasnik: 7682
Muškarac sa bradom i brkovima
Period: 1870 - 1875
Id: 1655, Vlasnik: 7682
Muškarac sa bradom i brkovima
Period: 1870 - 1875
Id: 1668, Vlasnik: Miodrag Milovanović
Muškarac sa brkovima
Period: 1870 - 1875
Id: 1625, Vlasnik: 7682
Muškarac sa brkovima
Period: 1870 - 1875
Id: 1632, Vlasnik: 7682
Muškarac sa brkovima
Period: 1870 - 1875
Id: 1660, Vlasnik: 7682
Muškarac sa brkovima i bradom
Autor: S. Adler
Period: 1870 - 1875
Id: 1435, Vlasnik: Miroslav Aleksandrić
Muškarac sa brkovima i bradom
Period: 1870 - 1875
Id: 1626, Vlasnik: 7682
Muškarac sa bradom i brkovima
Period: 1870 - 1880
Id: 1062, Vlasnik: 0922
Muškarac sa bradom i brkovima
Period: 1871 - 1880
Id: 50, Vlasnik: 0922
Muškarac sa bradom i brkovima
Period: 1871 - 1880
Id: 284, Vlasnik: 0922