Stražar na položaju u zimu 1918. godine
Autor: V.Vuković
Datum: 1918
Id: 2216, Vlasnik: 0922