Osvećenje temelja crkve
Period: 1900 - 1907
Id: 1441, Vlasnik: Miroslav Aleksandrić