Izveštaj o stanju na položaju
Period: 1914 - 1918
Id: 2407, Vlasnik: 0922
Izvlačenje na položaj teške francuske artiljerije
Datum: 1917
Id: 2108, Vlasnik: 0922
Krsno ime, sečenje kolača u puku na položaju
Period: 1914 - 1918
Id: 2333, Vlasnik: 0922
Maskirani top na položaju
Period: 1914 - 1918
Id: 2405, Vlasnik: 0922
Mitraljez na položaju, oštra čuka
Datum: 1916
Id: 2096, Vlasnik: 0922
Na položaju
Naziv: Na položaju
Period: 1914 - 1918
Id: 2429, Vlasnik: 0922
Na položaju u časovima odmora
Autor: N/N
Period: 1914 - 1918
Id: 2313, Vlasnik: 0922
Odmor na položaju
Period: 1914 - 1918
Id: 2399, Vlasnik: 0922
Osmatranje neprijateljskih položaja
Period: 1914 - 1918
Id: 2432, Vlasnik: 0922
Poljska baterija na položaju
Period: 1914 - 1918
Id: 2408, Vlasnik: 0922
Postavljanje telegrafske linije na položaju, trnavska kosa
Datum: 1917
Id: 2120, Vlasnik: 0922
Potporučnik Pavlović pred šatorom na položaju
Datum: 1916
Id: 2389, Vlasnik: 0922
Raport na položaju
Period: 1914 - 1918
Id: 2440, Vlasnik: 0922