Stražar na položaju u zimu 1918. godine
Autor: V.Vuković
Datum: 1918
Id: 2216, Vlasnik: 0922
Bugarski zarobljenici sa Ostrovskih položaja, 1916.g.
Autor: V.Vuković
Datum: 1916
Id: 2170, Vlasnik: 0922
Pregled pionira u Zahardži pred polazak na položaj, 1916.g.
Autor: V.Vuković
Datum: 1916
Id: 2179, Vlasnik: 0922
Prepreke na Ostrovskim položajima, 1916.g.
Autor: V.Vuković
Datum: 1916
Id: 2172, Vlasnik: 0922
Utvrđivanje pionira na Ostrovskim položajima, 1916.g.
Autor: V.Vuković
Datum: 1916
Id: 2180, Vlasnik: 0922