Poručnik Stevan Mladenović na mitraljeskoj pušci
Autor: N/N
Datum: 1917
Id: 2130, Vlasnik: 0922