Postavljanje telegrafske linije na položaju, trnavska kosa
Datum: 1917
Id: 2120, Vlasnik: 0922