Potporučnik Pavlović pred šatorom na položaju
Datum: 1916
Id: 2389, Vlasnik: 0922