Srpska artiljerija na položaju
Period: 1912 - 1913
Id: 1983, Vlasnik: 0922