Srpska vojska sa zarobljenim Turcima
Period: 1912 - 1913
Id: 1963, Vlasnik: 0922